Geriye Yönelik SGK Teşvik Primlerinden Yararlanılması Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

Türk Eczacılar Birliğinden Odamıza gelen yazıda, Geriye Yönelik SGK Teşvik Primlerinden Yararlanılması ile ilgili yazıda 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında kanun ile 687 sayılı KHK’da bahsi geçen işverenlere destek amacıyla çıkarılan SGK teşviklerinin incelenmesi, teşviklerden yararlanma süreleri ve koşulları, cari ay ile geçmiş yıllar itibariyle faydalanılmayan teşvik miktarlarının belirlenmesi konuları ile ilgili Birliğimizin Mali Müşavirlik Danışmanları tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı iletilmiştir.

SGK tarafından 23.05.2018 tarihinde Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya Dair Duyuru yayınlanmıştır.

Mali Müşavirlerimizden alınan bilgi; 23.05.2018tarihli SGK duyurusu ile, işverenlerin geriye dönük teşvik uygulamalarından faydalanabilmesi için hazırlanan yazılımdan bahisle, işverenlerin 01.06.2018 (dahil) tarihine kadar bahsi geçen teşviklerden faydalanma taleplerini online olarak SGK’ya iletmeleri gerektiği; 01.06.2018 tarihine kadar ön başvuruda bulunan işverenler için, teşvik uygulamaları yazılımının aktif hale getirileceği şeklindedir.

Duyurunun tam metni ve Mali Müşavirliğin yazısı ekte yer almakta olup, meslektaşlarımıza duyurulur.