NÖBETÇİ ECZANE GÖSTERİR LEVHALAR/EKRANLAR HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

Odamıza son günlerde nöbetçi eczane gösterir levhalar/ekranlarda nöbetçi eczanelerin duyurulmadığı, ekranların çalışmadığı, levhaların ışıksız ve okunamayacak yerde bulunduğu gibi şikâyetler gelmektedir.

Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuz tarafından talep eden meslektaşlarımıza nöbetçi eczaneleri gösteren dijital ekranlar, tüm meslektaşlarımıza da nöbetçi eczaneleri gösteren ışıklı levhalar yaptırılmıştır. Ancak nöbet listesinin düzenli asılmadığı, ışıklı levhaların ışıklandırılmadığı, levhanın okunabilecek yere konulmadığı; ekranlarla ilgili olarak da ekranlara güç kaynağı ile kesintisiz güç sağlanmadığı, ekranların ya da internetin eczane kapatıldığında kapatıldığı bildirilmektedir.

“ Nöbetçi eczane levhası” ile ilgili mevzuat “ MADDE 26 – (1) Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekir.” şeklindedir. Yapılacak denetimlerde cezalı duruma düşmemek için;

  • Nöbetçi eczane gösteren ışıklı levhanızı, güncel nöbetçi eczanesi asılmış, ışıklandırılmış, hastalar tarafından görülebilir, kolayca okunabilir şekilde bulundurmanız,
  • Nöbetçi eczane gösteren dijital ekranları kullanan meslektaşlarımızın da elektrik kesintilerine karşı ekranı kesintisiz güç kaynağı ile desteklemeleri, kesintisiz internet için modemlerinin her zaman açık bırakılmasına dikkat ediniz.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.