BÖLGEMİZDE UYGULANAN REÇETE DAĞITIM İLE İLGİLİ ODAMIZ ALEYHİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA SONUÇLANDI.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere bölgemizde 2012 SGK İlaç Alım Protokolünün 3.7 maddesi ve eki EK-4 kapsamında uygulamış olduğumuz reçete dağıtım sistemlerinin iptali ile ilgili Odamız aleyhine gerek Bölge İdare Mahkemeleri gerekse Asliye Hukuk Mahkemelerinde davalar açıldığı yapmış olduğumuz duyurularla sizlerle paylaşılmıştı.

İdare Mahkemelerinde açılan davaların bazılarında yürütmeyi durdurma kararı alınmış, Danıştay’a itirazımız ile Danıştay’ın reçete dağıtım sisteminin devamı yönündeki karar ile uyguladığımız reçete dağıtım sistemimiz devam etmiştir.

Adana 6.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/343 esas ile açılan dosya ile ilgili YARGITAY 13.Hukuk Dairesi tarafından temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASI kararı verilmiş olup bu sonuçla birlikte uyguladığımız dağıtım sistemleri aleyhine açılmış dava kalmamıştır.

Öncelikle uyguladığımız reçete dağıtım sistemine sahip çıkarak, 2012 yılından buyana yaşadığımız mahkeme süreçlerinde yanımızda olan ve bizlere destek veren tüm meslektaşlarımıza Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Önümüzdeki süreçte de mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına karşılaşacağımız tüm olumsuzluklarda sizlerden aldığımız güç ile aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.