SON DÖNEM YAPILAN SUT DEĞİŞİKLİKLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Değerli Meslektaşlar,

21.03.2018 ve 10.05.2018 tarihlerinde yapılan SUT değişiklikleri Odamız tarafından duyurulmuştu. Değişiklikler ile ilgili SGK duyuruları ve dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatacak olursak;

 • Topikal antifungallerin reçete edilmesinde dermatoloji uzman hekimi dışında diğer hekimler tarafından aynı ilaçtan bir reçetede en fazla 2 kutu ödenmektedir. Bir reçetede aynı ilaçtan 2 kutudan fazla kullanılması gereken durumlarda reçete dermatoloji uzman hekimi tarafından düzenlenmelidir.
 • Majistral ilaçlar ile ilgili “sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır” ibaresindeki ilgili uzman hekim ibaresi ile belirli uzman gruplarından reçete edilen majistral preparatın tanısı ile ilişkili hekim ifade edildiği bildirilmiştir.
 • Juvenil romatoid artritli hastalar için ADALİMUMAB’ın flakon formu ödeme listesine yeni eklendiğinden bu ilaç için önceden başka koşullar ile kullanımı bulunmadığında, belirlenen koşullar dışında kullanımı yoktur.
 • Kronik Hepatit B tedavisi ile ilgili olarak düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir. Düzenlenecek yeni raporlarda hastanın tedaviye ilk başladığı tarih, başlama kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun olduğunun belirtilmesi ile bu tarihten sonra hastaya yapılan tedavilere ilişkin açıklama yapılmalıdır.
 • Mevzuata uygun olarak başlanmış ve devam eden tedaviler açısından güncel tebliğ kriteri aranmayacaktır.
 • Tebliğin “Doğuştan metabolik hastalıklar, gıda allerjileri ile çölyak hastalığı” başlıklı 4.2.16 maddesinin 5. Fıkrasında yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar (1 Nisan 2018 öncesi) süresi sonuna kadar geçerlidir.
 • DPP-4 antagonistlerinin (sitagliptin, saksagliptin, lirogliptin, alogliptin) diğer oral antidiyabetiklerle kombine preparatları için düzenleme öncesindeki (1 Nisan 2018 öncesi) mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.
 • Levonorjestrel etkin maddeli ürünün anormal uterin kanamalarda kullanımı öncesi, intrauterin organik patolojilerin ekartasyonu için ofis histeroskopi ya da Salin İnfüzyon Sonografisi (SİS) yapılması, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuna istinaden kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
 • Paliperidonun 3 aylık depo parenteral formları (Aralıksız en az 4 ay süreyle paliperidonun 1 aylık depo parenteral formunun kullanımı sonrası klinik olarak stabil olan hastalarda bu durumun belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. 3 aylık depo parenteral form ile stabil olan hastalarda tedaviye üç aylık depo parenteral formla devam edilir. Bu tedaviye devam edilemeyen hastalarda ise gerekçesinin belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir aylık depo parenteral formuna yeniden geçilebilir.)
 • Grip aşıları Eylül ile Şubat dönemleri içerisinde ödenecektir.
 • Anti TNF ilaçları için; tedaviye 6 ay ve daha uzun süre ara veren hastalarda yeniden başlangıç kriteri aranır.
 • (18 Mayıs 2018’den itibaren) Aynı hasta için iki farklı teşhis ile iki farklı anti-TNF ve/veya iki farklı biyolojik ajanı birlikte kullanılamaz.
 • Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar arasında ilaç değişimi hallerinde ve/veya 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimi tarafından veya psikiyatri uzman hekimi raporuna istinaden tüm hekimlerce yazılabilir. (18 Mayıs 2018’ten itibaren)
 • Enteral beslenme ürünleri ile ilgili;

Erişkinlerde malnütrisyon tanımında değişiklik yapılmıştır. Raporda “ son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı “ olarak belirtilmelidir. Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirildiğinden dikkat edilmelidir (18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren).

 • Palivizumab etkin maddeli ilaçlar aylık dozlar halinde reçete edilecektir. (18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren)
 • Kolestiramin etken maddeli ilaçlar statin grubu ilaçlarla beraber değerlendirilmeye başlandığından, LDL değerine göre ilaç kullanılacaktır. (18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren)
 • Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlarda tedaviye 6 ay veya daha uzun süre ara verildiğinde başlangıç kriterleri yeniden aranacaktır (18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren).
 • Ketokonazol etken maddeli ilaçların şampuan formları yalnızca dermatoloji hekimleri tarafından reçete edilebilecektir (18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren).
 • Kronik idiyopatik ürtiker tedavisinde Omalizumab için; her 6. Doz uygulamasından sonra olmak üzere, hekimin belirleyeceği ara verme süresi sonunda nüks ortaya çıkması halinde , durumun raporda belirtilerek, tekrar antihistaminik tedavisi alma koşulu aranmaksızın 6’şar ay süreli sağlık kurulu raporlarına istinaden tedavi tekrarlanabilecektir. Reçeteler sağlık kurulu raporuna istinaden dermatoloji, alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerince birer aylık dozda düzenlenecektir (18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren).