41. DÖNEM MERKEZ HEYETİ ÜÇÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ DEKLARASYONU

Değerli Meslektaşlar,

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

41. DÖNEM MERKEZ HEYETİ
ÜÇÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ DEKLARASYONU

ECZACI KAMUOYUNA:

HALK SAĞLIĞINI HİÇE SAYAN UYGULAMALARIN HEP BERABER KARŞISINDAYIZ!

Türk Eczacıları Birliği olarak; mesleğimizin köklü tarihinden aldığımız güç, 62 yılı aşan geçmişimiz ve tüm Bölge Eczacı Odalarımız ile 35 binden fazla eczacının sesi olmaya devam ediyoruz. Meslektaşlarımızın titiz ve özverili çalışmaları ışığında Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna, günün her saati ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor; halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyor, sağlığa değer katmak için çalışıyoruz. Ancak bizim sağlık çalışanı pratiğimizi zorlaştıracak, emeğimizi sömüren ve daha da önemlisi hastalarımızın sağlığını tehlikeye atan gündemlerle sürekli karşı karşıya kalıyoruz.

Son olarak Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti’nin “Bepanthol” markalı ürünlerini, bebek ürünleri satan bir internet sitesinden ve aynı isimli zincir mağazalarından satışa çıkarma kararını; halk sağlığı adına atılmış sorumsuz bir adım, Türkiye’nin eczacılık geleneğini göz ardı eden bir girişim olarak değerlendirmekteyiz. Bayer’e, bu kararın açıklamasını sorduğumuzda, Bepanhtol’ü “herhangi tedavi edici bir özelliği olmayan ürün” olarak piyasaya arz ettiklerini, bağımsız bir ticari işletme olarak bizimle iş birliği içinde karar almayacaklarını, ticari bağımsızlıklarına, marka ve itibarlarına zarar verecek nitelikteki yönlendirmelerimizin taraflarınca hukuken kabul edilmeyeceğini de ifade ederek Birliğimize ve eczacı meslektaşlarımıza yönelik yaklaşımını net bir şekilde göstermiştir.

Hafızalarımızı tazeleyecek olursak: Geçmişte uzun yıllar ilaç olarak halka sunulmuş bu ürünlerin isimlerinde küçük değişiklikler yapılmış, ambalajları hemen hemen korunmuş, mevzuattaki belirsizlikten faydalanılarak önce ara ürün, daha sonra da kozmetik olarak ruhsatlandırılmıştır. Bu ürünün ilaç kategorisindeyken ve eczacı danışmanlığında kazandığı güven, kozmetik kategorisine aktarılmıştır ve ürün, eczane dışına çıkartılarak daha çok satma çılgınlığı ile hastalarımızın sağlığını sorumsuzca riske atmaktadır.

Yıllarca eczacının toplumdaki ve sağlık hizmetlerindeki güvenine sığınarak “Sadece eczanede satılır” ibaresi ile raflarda yer alan bir ürünü, şu andaki konumuna taşımak eczacının güvenilirliğini suistimal etmekten başka bir şey değildir. Söz konusu ürün, ilaç kategorisinden ara ürün ve ardından kozmetik kategorisine geçerken de ciddi fiyat artışları gündeme gelmişti. Biz o dönemde de bu durumun, hastaların ürünlere ulaşmasının önünde bir engel teşkil edeceğini ifade etmiş ve gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Nitekim geldiğimiz noktada ne yazık ki haklı çıktığımızı görüyoruz.

Halk sağlığı ve kamu yararı bizler için her şeyin ötesindedir. Yıllarca “Sadece eczanelerde satılır” ibaresi ile raflarda yer alan ürünlerin, bugün güvenilirliğinin tespitinin mümkün olmadığı internet ortamında satılıyor olmasını kabul etmiyoruz. İlaçta reklamın önünü açacak, halkımızın sağlığını riske atacak tüm uygulamaların karşısındayız.

Son dönem ekonomik gelişmelerin yansıması olarak; bazı ilaç şirketlerinin ilaçlarını piyasadan çekmesi, bazı ürünleri eczane dışına çıkartması gibi hamleleri eczanesini açık tutmaya, çalışma arkadaşları ile onurlu bir şekilde ayakta kalmaya çalışan eczacılara ve bu ilaçları uygun koşullarda almaya çalışan hastalara yönelik saldırılar olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, dağıtım kanallarının meslektaşlarımızla sene başında yapılan sözleşmelere aykırı olarak aldıkları dayatma niteliğindeki kararlara karşı ortak hareket etme iradesinin ortaya konduğunu da ifade etmek isteriz.

Bizler köklü bir mesleğin mensuplarıyız. Aldığımız eğitim bilimselliğe, ettiğimiz Eczacılık Yemini toplum sağlığının önceliğine dayanmaktadır. Bizler bu yola mesleğimizin birikiminden aldığımız güçle, meslektaşlarımıza duyduğumuz güvenle çıktık. Eczanelerimizi reklama, kâr hırsına ya da kâr odaklı girişimlere teslim etmeyeceğimizi herkes çok iyi bilmelidir.

Bizler, etik dışı adımlar atanlara, halk sağlığını hiçe sayan uygulamaları hayata geçirenlere, eczacı ve hasta yararı ne olacak diye sorduğumuzda rekabet diyenlere karşı, hep BİRLİK’te ve ısrarla hastalarımızın, kamunun ve eczacının yararına çalışmaya devam edeceğiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ VE DENETLEME KURULU
VE TÜM BÖLGE ECZACI ODALARI