ECZANE RUHSATNAMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda TİTCK tarafından mevcut eczane ruhsatnamelerinin elektronik ortamdan yenilenerek sertifikalı ruhsatnameye geçileceği bildirildiğinden;

İlimizde bulunan tüm eczanelerin (faaliyette olan / geçici kapalı/ruhsatı askıda olan) aşağıdaki belgeleri tamamlaması ve 30 Ocak 2019 tarihine kadar Odamıza teslim etmesi gerekmektedir. Yeni sertifikalı ruhsatnameler, hazırlandıktan sonra, imza karşılığında bizzat eczacıya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe ilçe teslim edilecektir.

Meslektaşlarımızın;

  1. Eczacıya ait ruhsatname aslının (ruhsat fotokopisi çekilerek eczanede yenisi çıkana kadar ruhsat örneğinin bulundurulması unutulmamalıdır.)
  2. Eğer ruhsatname aslı kaybolmuş ise; ruhsatnamenin kaybolduğuna ilişkin yeni tarihli gazete ilanı ile eczane ruhsat harcının bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırıldığına dair makbuzun ve diğer belgelerin,
  3. Ruhsatname bilgilerinde değişiklik yok ise veya sadece adres kısmında güncelleme olacak ise ruhsat harcının alınmaması, ruhsatnamede yer alan bilgilerden eczane adı veya eczacı soyadı kısmında değişiklik olacak ise ruhsat harcının ve yine bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırıldığına dair makbuzun ve diğer belgelerin,(TİTCK’nın 02.01.2019 tarihli duyurusuda “Mevcut eczane ruhsatnamelerinin yenilenmesi maksadıyla sistemde güncelleme yapılırken MERNİS’ten alınan bilgiler doğrultusunda eczacıların soyadlarında bir değişiklik olması durumunda yeniden ruhsat harcı alınmaksızın ve bu hususa Valilik Olurunda yer verilmek suretiyle eczane ruhsatnamelerinin düzenlenmesi gerekir. Ancak eczanenin isminde eczacı tarafından isim değişikliği talep edilmesi halinde ruhsat harcı alınmak suretiyle sertifikalı eczane ruhsatnamesi düzenlenir.” denilmektedir.
  4. Eczacıların diplomalarında fakülte giriş tarihinin bulunmaması durumunda; eczacının eczacılık fakültesine girdiği tarihin belirtildiği kendi el yazı ile yazılmış imzalı beyanın ve diploma fotokopi örneğinin;
  5. 2013 yılından sonra eczacılık fakültesine girenler için eczacılık fakültesine girdiği tarihi gösterir ilgili fakülteden temin edeceği imzalı belge/yazının,
  6. Belediye tarafından yapılan numarataj çalışmasından dolayı adres değişikliği var ise ilgili belediyeden alınmış numaratajın değiştiğine ilişkin resmi yazının,
  7. Ekte bulunan formda istenen bilgilerin eczacı tarafından kendi el yazısı ile doldurularak “ doğruluğu tarafımdan onaylanmıştır.” ibaresini ekleyerek diplomanın arkalı önlü fotokopisi ve tüm belgelerin asılları ile birlikte Odamıza 30.01.2019 Çarşamba gününe kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler dosyalar halinde toplu olarak Odamız tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

Ek dosya için tıklayınız...