MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere SGK İlaç Alım Protokolü 3.7. maddesi Ek-4 doğrultusunda bazı ilaç ve reçetelerin üst limitli veya tur limitli olarak tevzisi yapılmaktadır.

Bu doğrultuda bazı hatırlatmaların yapılması gerektiği ihtiyacı oluşmaktadır. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde Mor ve Turuncu yazılan tüm reçetelerin tevzisi büromuz tarafından okunmaktadır.

Bu grup ilaçları ihtiva eden Balcalı Hastanesinden yazılmış reçeteler eczanenize gelse ve eczanenin limiti olsa dahi reçete büromuza veya Odamıza yönlendirilmelidir. Ç.Ü. Balcalı Hastanesi haricinde yazılan reçeteler eczanelerin limiti var ise Odamıza bildirilip verilen onay ile karşılanabilecektir. Limiti olsun olmasın eczanelere gelen Mor-Turuncu reçeteler mutlaka Eczacı Odasına bildirilmek zorundadır. (Oda Dağıtım Tel: 0546 458 10 50 – Balcalı Büro Tel: 0539 456 30 64)

Odamızın bilgisi ve onayı dışında karşılanan Mor ve Turuncu reçeteye yazılan reçetelerin tevzi onayı yapılmayacak olup protokol hükümleri uygulanacaktır. Üst limitli diğer ilaç grupları (özellikle tüp bebek) reçetelerinde hastaların eczaneye müracaatı durumunda eczanenin limiti olmadığı durumlarda,

SGK Protokol eki Ek-4 hükümlerine göre;

  • Sıralamada yer alsın ya da almasın Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı, kapsamda yer alan reçetenin eczanesine gelmesi halinde reçete hakkında eczacı odasına/bürosuna veya eczacı odası temsilcisine bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Bu sisteme dahil olmayan veya sistemde yer almakla birlikte kotası dolan eczacı tarafından bildirilen reçete, eczacı odası veya temsilcisi tarafından sıradaki eczaneye iletilir. Sisteme dahil ve kotası dolmayan sıradaki eczacı, reçete muhteviyatını en kısa süre içerisinde hastaya veya hastaya ulaştırılmak üzere eczacı odasına/temsilcisine/bürosuna veya reçetenin geldiği eczaneye ulaştırır.
  • Eczacı, o an için eczanesinde mevcut olmayan reçete muhteviyatı ilacı bulabilmek için azami gayreti gösterir. Ecza depolarından sorulan ve depolarda bulunmadığı faks veya yazılı olarak eczacıya bildirilen ilacın yer aldığı reçete eczacı tarafından eczacı odasına/bürosuna veya temsilcisine bildirilir. Reçete muhteviyatı ilacın depolarda da bulunmadığı ve bu nedenle temin edilemediği hastaya/hasta yakınına bildirilir.
  • İlaçların hastaya tesliminden sonra eczacı, karşıladığı reçeteye ait olan ve Türk Eczacıları Birliği’nin reçete tevzi sisteminden alınan döküm listesini onay için eczacı odasına teslim eder. Onay işlemleri eczacı tarafından yapılır, kesinlikle hastaya/hasta yakınına yaptırılmaz. Eczacı odası onayı bulunmayan bu sistem kapsamındaki reçete bedelleri kurum tarafından ödenmez.
  • Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk olarak yazılı olarak uyarılır. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından 5000 (Beş Bin) TL para cezası verilir. Üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılır.
  • Nöbet hizmetleri esnasında limiti olduğu takdirde reçete karşılanabilecek; eğer eczanenin limiti yoksa faktörler için acil kanama reçetesi, yatan hastaya yazılmış mor ve turuncu reçeteler dışında reçete karşılanamayacaktır.
  • Mor reçeteye yazılması zorunlu kan uyuşmazlığında kullanılan Anti-D immunglobülin preparatları limiti olsun ya da olmasın her eczane tarafından karşılanabilecektir.