ATIK İLAÇ İMHA TUTANAKLARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerde miadı geçen ilaçlar 12-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Odamızda toplanmış, “Tehlikeli Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikeli atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından imha edilmiştir. İmha edilen ilaçlara ait listelerin saklanması gereken onaylı İmha tutanakları Odamıza gelmiş olup, imza karşılığı Odamızdan teslim alabilirsiniz. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.