8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN...

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Devletin egemenliği, kadın ve erkeğin birliği olan milletten kaynaklanır.

Kadın ve erkeğin toplumun vazgeçilmez iki unsuru olduğu “Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi”nde 18.yüzyılda bu şekilde ifade edilmişti.

Tarihi değişim sürecinde, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de kadın hakları ve kadın erkek eşitliğinin yasalarla fikren güvence altına alındığını görmemiz mümkündür.

Tüm bu gelişmelere rağmen mevzuatta var olan, kadına haklarının verilmesi ve kadın erkek eşitliği düşüncesi, sosyal yaşam pratiğine tam anlamıyla aktarılamamıştır.

Bugün hala hayatın her alanında kadınlar, cinsiyetleri üzerinden ayrımcılığa, şiddete, mobbinge, idari hiyerarşilerde haksızlığa uğramakta, tacize maruz kalmakta ve mağdur olmaktadır.

Yazılı olanla yaşananlar arasında, toplumsal boyutta bu denli farklılık olması; erkeğin üstünlüğü geleneğinin ve erkek egemen yaşam tarzının alışılagelmişliğinin sonucudur.

Tüm bu sosyokültürel önyargıları, ancak eğitimle aşmak mümkün olacaktır.

Eğitim sistemimiz, doğuştan itibaren kadına da, erkeğe de haklarının “insan olmak” tan kaynaklandığı ve insan hakları açısından aralarında farklılık olmadığını anlatacak, vurgulayacak, zihinlere kazıyacak şekilde düzenlenmelidir.

Bu şekilde sosyal davranış tarzı ve ritüeller yenilenerek kadın erkek eşitliği sağlanacak, kadın erkek ayrımı ortadan kalkacaktır. Kadınlarımız toplum nezdinde gerek düşünsel açıdan, gerekse yaşam standartları açısından hak ettikleri yere kavuşacaktır.

Zihinlerdeki duvarların yıkıldığı, kadına hak ettiği yerin hem hukuken hem sosyolojik olarak verildiği, kadına şiddetin ve ayrımcılığın son bulduğu çağdaş uygarlık seviyesinde bir Türkiye’de barış ve huzur içinde yaşamak umuduyla;

Düşünen, Hisseden, Çalışan, Üreten,

Ayrıcalık beklemeyip ayrımcılığa karşı çıkan,

Varlık mücadelesinde ısrarcı,

İdeallerinde ve hayallerinde inatçı,

Emekçi kadınların

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun...