DAĞITIM REÇETE LİMİTLERİ GÜNCELLEMESİ

Değerli Meslektaşlar,

SGK ilaç alım protokolü 3.7 maddesi ve eki EK-4 kapsamında Odamız tarafında dağıtımı ve onayı yapılan reçete gruplarında limit güncellemesi yapılmıştır.

TEB Reçete Tevzi Sistemi’ne limit artış talebimizin değerlendirilmesi için, limit değişikliği Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve TEB Reçete Tevzi Sistemi’ne talebimiz iletilmiş ve onaylanmıştır. TEB Reçete Tevzi Sistemi’nde Bölge limit doluluk oranının %40’ın altında olduğu durumlarda limit değişikliği gerçekleşmemektedir.

Güncellenen limitler TEB Reçete Tevzi Sistemi Farmainbox’tan görülebilmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.