POLİFEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU 500 ML 2.SINIF GERİ ÇEKME

Odamız TEB'den gelen 11/01/2006 tarih ve 5999 sayılı yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 09.01.2007 tarih 000698 sayılı yazıda Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan Polifeks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 500 ml adlı preparatın 0510046 seri numaralısının yapılan kontroller sonucunda pirojen içerdiğinin tespit edilmesi nedeniyle söz konusu preparatın uygun bulunmayan seri numaralısına "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.


Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.

10012007_polifex.jpeg