SGK FATURA SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlar,                                                            

SGK Ek Protokolünün yeniden imzalanması ve fatura süreçleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Adana SSGM ile yapılan görüşmeler sonucu,

  1. Faturasını henüz kesmemiş meslektaşlarımız reçetelerini yeni oranlara göre yeniden kaydettikten sonra Kuruma fatura edebilirler.
  2. Öncelikle Medula Eczane Provizyon Sisteminde 2018 Satış Hasılatı ve stok düzeltme faturası bilgileri hatalı olan meslektaşlarımızın, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alacakları EK-5 Belgesi ve stok düzeltme fatura örneği ile Kuruma ivedilikle müracaat etmeleri gerekmektedir.
  3. İskonto oranı değişmeyen ve faturasını keserek kuruma teslim eden eczacılarımızın “Eczane hizmet bedeli farkından feragat ettiğine” dair Kuruma hitaben yazılmış dilekçeyi 17/05/2019 tarihine kadar Odamıza teslim etmesi durumunda başkaca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacaktır. (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır)
  4. Faturası kesilmiş ama Kuruma teslim edilmemiş faturaların döküm iptali otomatik olarak sistem tarafından yapılacak olup Eczacılarımızın reçetelerine güncelleme yaparak yeni fatura ve eki belgeleri 24/05/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.
  5. Kuruma teslim edilmiş faturalar için döküm iptali yine Kurum tarafından yapılacak olup, Eczacılarımızın döküm iptali yapıldıktan sonra reçetelerine güncelleme yaparak yeniden dönem sonlandırılıp yeni döküm ve faturasını, işlemleri kolaylaştırmak adına, 21-22 Mayıs 2019 tarihlerinde Odamıza imza karşılığı teslim etmesi gerekmektedir. Teslim dönemi bitiminden sonra eski fatura ve dökümler imza karşılığı meslektaşlarımıza teslim edilecektir. (Eczacılarımıza SGK tarafından reçete iadesi olmayacaktır.)
  6. Döküm iptali Kurum tarafından otomatik yapılacak olup, SGK'ya başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. 

DİLEKÇE(A-B-C--YURT DIŞI)

DİLEKÇE(KAN ÜRÜNÜ İÇİN)