31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Değerli Meslektaşlar,

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

 31 Mayıs tarihi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılında “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilmiştir. Dünya Tütünsüz Günü ile tütün kullanımının zararlarına ilişkin toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlarda bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak, toplumda sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Tütün kullanımı, küresel çapta “salgın” olarak nitelendirilebilecek boyutlara ulaşmış durumdadır. Tütün, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümünün sebebidir ve bu ölümlerin yaklaşık bir milyonunu tütün dumanına maruz kalanlar oluşturmaktadır. Son dönemlerde artan tütün tüketimi, ülkemizin de bugünlerini ve yarınlarını tehdit etmektedir. Veriler, Türkiye’deki ölümlerin %23’ünün tütüne bağlı hastalıklar sebebi ile gerçekleştiğini ortaya koymaktadır ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra tütün endüstrisi, toplumların sağlık, sosyal ve ekonomik refahı noktasında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tehditler içermektedir.

Tütünle mücadelenin bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Türkiye’nin sigarasızlaştırılması hedeflenmeli, tütün kullanıcılarını da içeren etkin ve etkili bir mücadele planı ortaya konulmalıdır. Ülkemizdeki tütünle mücadele çalışmaları; siyasi irade, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, birinci basamak sağlık hizmetleri ve medyanın iş birliği ile kararlılıkla, istikrarlı bir biçimde sürdürülmelidir.

Türk Eczacıları Birliği olarak Türkiye’nin dört bir yanında ilaç ve eczacılık hizmeti sunan sayıları 37 binin üzerindeki eczacımızla tütünle mücadelede etkin olarak rol almaya ve sürdürülen tüm mücadele programlarına katkı sunmaya devam edeceğimizi, konu ile ilgili tüm paydaşlarımızla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu vurguluyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ