Sağlık Bakanlığı'nca Yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

Sağlık Bakanlığı tarafından, 21 Haziran 2019 tarihli 30808 sayılı Resmi Gazetede ''Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'' yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621-3.htm