2019 - 2021 DÖNEMİ KURULLARIN GÖREV DAĞILIMI

Değerli Meslektaşlarımız,

15 Eylül 2019 tarihinde yapılan seçimlerin ardından seçim sonuçları kesinleşmiştir. 20 Eylül 2019 Cuma günü yapılan mazbata tesliminden sonra kurullar ilk toplantılarını yapmıştır. 2019 - 2021 Döneminde kurulların görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulumuz bundan önce olduğu gibi mesleğimiz adına, meslek ve Türk Eczacıları Birliği politikalarına yön vermeye devam edecektir.

YÖNETİM KURULU

Başkan                   Ecz. Ersun ÖZKAN

Genel Sekreter       Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAĞ

Sayman                  Ecz. Sühendan TOKSÖZ

Üye                        Ecz. Erdem KIZILTEPE

Üye                        Ecz. Oğuzhan SÜRME

Üye                        Ecz. Fulya AKGÜN

Üye                        Ecz. Mehmet Ceyhun DALKIRAN

 

DENETLEME KURULU

Başkan                  Ecz. Mehmet Serkan KILINÇ

Üye                       Ecz. Mehmet Fehmi GÖZÜ

Üye                       Ecz. Hakan DENİZ

HAYSİYET DİVANI

Başkan                   Ecz. Nejla YILDIZ

II. Başkan              Ecz. Hakan ÇELİK

Raportör                Ecz. Gökçe BOZ ÇETİN

Üye                        Ecz. Cüneyit TURAN

Üye                        Ecz. Derya SARIEROĞLU