Sağlık Sigortası Anlaşması hakkında

Değerli Meslektaşlar,

Türk Eczacılar Birliğinden Odamıza gelen “Sağlık Sigortası Anlaşması” hakkındaki yazı ektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.