İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI HK

Değerli Meslektaşlar,

Odamız tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na “Yönetmelikte belirtilen eczane adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş tabelalardan ve E-logolardan ilan ve reklam vergisi alınması işleminin iptali ile ilgili Adana 1. Vergi Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Adana 1. Vergi Mahkemesi tarafından dava kabul edilerek, dava konusu işlemin iptaline, istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Bu karardan sonra Eczanenize ilan ve reklam vergisi ile ilgili tutanak tutulursa ekteki mahkeme sonucunu tutanağa ekletmeniz eğer ceza kesilirse karşı dava açılması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.