Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonuna Yapılacak Başvurular Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

2017 yılı SGK Ek protokolü ile “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar” yayınlanmış ve SGK tarafından yapılan sözleşme feshi ve para cezası gibi yaptırımlarla ilgili meslektaşlarımızın itiraz edebilmeleri sağlanmıştır.

Bu değerlendirmeler içinde tebligat yapıldıktan sonra 5(beş) iş günü içerisinde itirazda bulunmak gerekmektedir. (itiraz dilekçesi örneği web sayfamızda Dosyalar-Dilekçeler- Uyarı ve Ceza İçin İtiraz Dilekçe Örneği bölümünde ve aşağıda yer almaktadır.)

Odamızın da katıldığı “Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu”nda evrakların değerlendirilmesi aşamasında, meslektaşlarımızın ayrıca Odamıza da itiraz ile ilgili bilgi ve belgeleri iletmeleri önemle duyurulur.

UYARI VE CEZA İÇİN İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ