CEZAEVLERİ REÇETE SIRASI HAKKINDA;

Değerli Meslektaşlarımız,

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza  ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan Eczanelerimizin Tevzi sırasını gösteren liste ve Kurum tarafından belirlenen limitler   aşağıda yer almaktadır.

 

LİMİTLER:

 

Kurum tarafından, AÇIK CEZA EVİ REÇETELERİ için Limit: 4.500-TL

 E - TİPİ CEZAEVİ REÇETELERİ için  limiti 10.000 TL,

 F - TİPİ KAPALI CEZAEVİ REÇETELERİ için 4.000 TL,

olarak belirlenmiş olup, limit aşımı olursa kurum tarafından ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir. Sıradaki eczane günlük teslim listesinden limitlerini takip edecektir. Limitinin dolduğunu kuruma bildirip, günlük alınan reçetenin fazlasını sıradaki eczaneye  tutanak ile teslim edecektir.

 

İŞLEYİŞ:

 

Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve 2019 yılı Adalet Bakanlığı Protokolüne göre reçeteler;

· 16:30 – 17:00 arası sırası gelen eczanenin sorumlusuna teslim edilecektir. Ertesi gün sabah 10:00 – 10:30 arasında hazırlanan reçete muhteviyatları Ek-5 (Reçete Teslimine Ait Tutanak) formu 2 nüsha doldurularak (biri eczanede kalmak kaydıyla) teslim edilecektir. Listesi olmayan ilaçlar kurum tarafından  teslim alınmayacaktır.

·  Reçeteler SGK Medula Eczane Provizyon Sistemine 55555555555 TC Kimlik numarası ile girilerek deneme çıktıları alınıp, reçetedeki ilacın farkı varsa Ek-6-B’ye göre düzenlenip listenecektir. Günlük liste tutarları ile fatura tutarında farklılık olmamalıdır.

· Reçete muhteviyatı ilaçların karekodları medula sistemi üzerinden (manuel reçete giriş) sonlandırma yapılarak karekod sonlandırma çıktısı reçete üzerine eklenmelidir.19.04.2016 da yürürlüğe giren Ek Protokol maddesine göre İlaç takip sistemi üzerinden satış onayı alınan ilaçların küpür ve barkod diyagramları ayrıca reçeteye eklenmeyecektir.

·  Adalet Bakanlığından bildirilen yazıya istinaden rapor ile karşılanabilen ilaçların medula sisteminden TC. Kimlik numarası ile kontrol edilmesi, yok ise kurumdan talep edilmesi, uzman hekimin yazmadığı reçetelerde deneme girişi yapılırken eczacı tarafından ilaçların ödenebilmesi için medula ekranında ilgili uzman hekim seçilip reçete girişi yapılabilecektir. Ayrıca sistemin ödemediği ilaçların karşılanmaması ve bunun kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Eczanenin limiti dolduğunda kalan reçeteler tutanakla sıradaki eczaneye teslim edilecektir. Olası Limit aşımı kurum tarafından kabul edilmeyecektir.

 

REÇETELERİN FATURALANMASI:

 

Reçeteler birimlerine göre Farma- inbox sistemine giriş yapılarak, icmal listesi Odaya onaylatılmalıdır.

Reçeteler ve ekleri (medula deneme çıktısı - karekod sonlandırma çıktısı, farma inbox icmal çıktısı) liste ile düzenlenerek fatura edilmelidir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

4.500-TL LİMİTLİ AÇIK CEZAEVİ TEVZİ LİSTESİ

10.000-TL LİMİTLİ E-TİPİ CEZAEVİ TEVZİ LİSTESİ

4.000-TL LİMİTLİ F-TİPİ CEZAEVİ TEVZİ LİSTESİ