ÜST LİMİTLİ-TURLU DAĞITIM VE BALCALI BÜROMUZ HK.

Değerli Meslektaşlarımız,

 

SGK İlaç Alım Protokolü 3.7 maddesi Ek-4 doğrultusunda odamız tarafından Tur sistemi ile dağıtımı yapılan Mor ve Turuncu reçeteleri karşılarken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

ÜST LİMİTLİ  TURLU DAĞITIM İŞLEYİŞİ HAKKINDA;

 

1) Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için  ÜST LİMİTLİ  TURLU dağıtım sistemi ile gerçekleşmekte olup şu an 9.Tur devam etmektedir. Reçete karşılamak istemeyen meslektaşlarımızın Odamıza dilekçe vermesi gerekmektedir.

2) Ç.Ü. BALCALI HASTANESİNDE YAZILMIŞ OLAN MOR VE TURUNCU REÇETELER, ECZANENİN LİMİTİ OLSA DAHİ SIRADAKİ ECZANEYE OKUNMAK ÜZERE ODAMIZA ( 0546 458 10 50 ) VEYA BÜROMUZA (  0 539 456 30 64 ) YÖNLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3)   Odamıza bilgisi verilmemiş, Odamızın bilgisi ve onayı dışında karşılanan reçeteler kesinlikle onaylanmayacaktır.

4) Nöbet hizmetleri esnasında limiti olduğu takdirde reçete karşılanabilecek; eğer eczanenin limiti yoksa faktörler için acil kanama reçetesi, yatan hastaya yazılmış mor ve turuncu reçeteler dışında reçete karşılanamayacaktır.

5) Mor reçeteye yazılması zorunlu kan uyuşmazlığında kullanılan Anti-D immunglobulin preparatları limit dışı olarak her eczane tarafından karşılanabilecektir.

6) Eczaneler kendilerine gelen reçetelerde kesinlikle hasta/ilaç/reçete seçimi yapamaz.

7) Ecza depolarında bulunmayan ilaçlar için Odamıza kesinlikle bilgi verilmesi, dağıtım kanallarından ilacın olmadığına dair yazı (en az 2 dağıtım kanalı) ivedilikle Odamıza iletilmelidir.

8) Limit takibi için reçete karşılayan eczane, SGK Eczane Medula Provizyon Sistemine girdikten sonra mutlaka TEB Reçete Tevzi Sistemi-Farmaİnbox’a giriş yapmalıdır.

9) Reçetelerin karşılanmasında reçetenin/raporun Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygunluğunun kontrolü ve sorumluluğu reçeteyi karşılayan eczacıya aittir. Reçetedeki/rapordaki eksiklik nedeniyle reçetenin karşılanmaması gerekçesi Odamıza/Büromuza yazılı olarak bildirilmelidir.

10) Sıralamaya girecek eczaneler tarafından SGK İlaç Alım Protokolü 3.7 maddesi ve EK-4 hükümlerine dikkat edilmelidir. Usül ve esaslara uymayan eczacılar ilk tespitte yazılı olarak uyarılacak, tekrarı halinde TEB Merkez Heyeti tarafından 5.000TL(BeşbinTL) para cezası verilecek, üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6(altı) ay süreyle çıkartılacaktır.

 

SGK İlaç Alım Protokolü 3.7 maddesi ve EK-4  Limitli ve aylık kotalı devam eden grup ve güncel limitler ;

 

Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler için

     7.500-TL

 Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler için                   (Yüreğir, Sarıçam,Seyhan  )    Çukurova 10.500-TL  

   11.500-TL

Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

    3.500-TL

Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar

     5.000-TL

TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar için 

   20.000-TL

Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

    5.000-TL

Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler

    5.000-TL

İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

    2.000-TL

Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

    2.000-TL

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

    2.000-TL

Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler

    2.000-TL

Harp Okulları, Askeri Liseler,    Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan Öğrencilerin reçeteleri

   2.000-TL

Polis Meslek Yüksek Okulları

    1.000-TL

Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler

    2.000-TL

Diyaliz Merkezlerinden Çıkan Eritropoıetin ve Darbepoietin Harici Reçeteler Tipinde Görülen İlaçlar)

    5.000-TL

Kanakinumab ihtiva eden reçeteler

   20.000-TL

Rituximab ihtiva eden reçeteler

    5.000-TL

 

ÜST LİMİTLİ TURLU DAĞITIM SİSTEMİ

 

Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için

   30,000.00

  

 

BALCALI BÜRO TEL: 0 539 456 30 64,     0 541 458 10 50,  0 533 023 28 80  

Odamız 0 546 458 1050