Adana İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden gelen muayene işlemleri hakkında

Değerli Meslektaşlar,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standizasyon Genel Müdürlüğünün 17.12.2019 tarih ve E.1067802 sayılı ilgi yazı gereği daha önce İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne başvurularak yaptırılan hassas kütle ölçüleri periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için(gram ve miligram takımları) 11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup, bu tarihten itibaren (1/1/2020)bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının İl Müdürlüğü yerine TSE’ye yaptırılması gerekmektedir.

İlgi yazı ekte olup, meslektaşlarımıza önemle duyurulur.