E- ARŞİV FATURA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlar,

01/01/2020 tarihinden itibaren düzenleyeceğiniz faturalar ile tarafınıza düzenlenecek faturalar konusunda bilgilendirme içermekte olup, cezalar ile karşı karşıya kalmamanız açısından önem taşımaktadır.

Hangi durumda e-arşiv fatura düzenlenecek ya da alınacak?

 

A) İşyeriniz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız fatura kesilen kişi, firma ya da kurum vergi mükellefi ise, düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV DAHİL 5.000,00 Tl. ’yi ( BEŞBİN ) aştığı takdirde faturanın her zaman kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır. (5.000,00 tl altı faturalar normal fatura cildinden düzenlenecektir. İsteyenler e-arşiv fatura da kesebilir.)

İşyeriniz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız fatura kesilen kişi, firma ya da kurum vergi mükellefi değil ise, düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV DAHİL 30.000,00 Tl. ’yi              (OTUZBİN) aştığı takdirde faturanın her zaman kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır.

Vergi mükellefi fatura kesilen kişi, firma ya da kuruma düzenleyeceğiniz KDV DAHİL 5.000,00 ( Beşbin ) TL. ‘yi aşan faturalar ile vergi mükellefi olmayan fatura kesilen kişi, firma ya da kuruma düzenleyeceğiniz KDV DAHİL 30.000,00 (otuzbin) TL’ yi aşan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebelge.gib.gov.tr/ adresinden (interaktif vergi dairesi şifresi ile verilecek bir şifre ile ) e-arşiv fatura olarak kesilmesi zorunludur. Daha sonra, düzenlediğiniz bu faturayı yazıcıdan çıktı alarak ( normal a4 kağıdına ) fatura kesilen kuruma vermek durumundayız.

 

B) Aynı durum size düzenlenecek faturalar için de geçerlidir. Alacağınız fatura tutarı 5.000,00 tl yi geçtiği takdirde, bu faturayı size veren kişi kim olursa olsun, faturayı size e-arşiv olarak düzenlemesi zorunludur.

5.000,00 TL’lik e-arşiv faturanızı yazıcıdan çıktı alarak kaşe imza yaptığınız takdirde, bu fatura irsaliye yerine geçeceğinden, ayrıca irsaliye düzenlenmeyecektir.

İrsaliye ile göndermiş olduğunuz ürünlerin faturasını düzenlemek için 7 gün süreniz bulunmaktadır.

Eczane faturaları için sıkıntı yaratacak olan 7 günlük süre konusunda ilgili makamlarla görüşmeler sürmektedir. 

C) Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar için e-imza veya mali mühür ya da başvuruya ihtiyaç  olmadan  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz sunulan e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura düzenlenebileceklerdir. e-Belge Portalına giriş interaktif vergi dairesine girişte kullanılan kullanıcı adı, parola ile gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Başkanlık mali mührü ile mükellef adına imzalanacaktır.

D) Yapılan satışlar için  aynı  günde  aynı kişilere  düzenlenen  faturalar  topluca  ve  birlikte değerlendirilecek  olup,  faturaların  vergi  dâhil  tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların  e-Arşiv  Fatura  olarak  düzenlenmesi  ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda gün içinde düzenlenen kağıt faturaların da iptal edilerek toplam tutar üzerinde e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Faturanızı aşağıdaki sistem üzerinden kesmeniz belirtilmektedir. Şimdilik sistem test olarak açık görünmektedir.  Aşağıdaki linkten test ortamında nasıl fatura kesilebileceğinizi inceleyebilirsiniz.

https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp

16.12.2019 tarihinde Odamızda yapılan bilgilendirme toplantısına ait video linki;

https://youtu.be/yjFGBQ8ylEM

E ARŞİV FATURA HAKKINDA BİLGİLENDİRME SUNUMU