YURTDIŞI SİGORTALI HAK SAHİPLERİ REÇETELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımızı,

Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gelen yazıda Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin Cimer’e yapmış oldukları şikayet çerçevesinde; Müdürlüğün yapmış olduğu inceleme sonucu;

"Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin SGK ile sözleşme yapmış olan her eczaneden SGK protokolü çerçevesinde ilaç alabilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları; eczanelerin hak sahiplerinin reçetelerinin karşılanmama sebepleri konusunda yeterince açıklayıcı olmadıkları, yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin reçeteyle başvurması durumunda reçetenin karşılanmamasına ilişkin reçetedeki eksiklik ya da ilacın piyasada bulunmaması gibi durumlara ilişkin sigortalı hak sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda daha fazla özen göstermeleri gerektiği” hususunda meslektaşlarımıza önemle duyurulur.