İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Bundan önce yaptığımız duyurularda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde eczanelerimizde yapılması gereken işlemleri ve yine mevzuat doğrultusunda 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren az tehlikeli iş yerleri sınıfına giren eczanelerimizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin e - sertifika programına dahil olarak sertifika almaya hak kazanan eczanelerimiz tarafından veya ortak Sağlık güvenlik birimlerinden hizmet satın alınarak yapılmasının zorunlu olduğu sizlerle paylaşılmıştı.

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının 38. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)  numaralı alt bendinde yer alan 01.07.2016 tarihi 01.07.2017 olarak değiştirilen yürürlük tarihi 01.07.2017’de 01.07.2020’ye ertelenmiştir. 01 Temmuz 2020’den sonra  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu ile üç yılda bir çalışanlarımızın alması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konusunda gerekli hazırlıklarımız Odamız tarafından yapılmıştır. Herhangi bir erteleme olmadığı takdirde ivedilikle işlemler başlatılacaktır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.