Eczanelerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi yürütmek isteyen eczacılarımızın dikkatine

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlendiği 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm Kamu Kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş yerleri 01 Temmuz 2020 tarihi itibari ile ilgili yasa ve bağlı yönetmeliklerden sorumlu tutulmaya başlanmıştır.

Az tehlikeli ve 50’den az çalışanı bulunan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından daha düşük risk altında olması sebebiyle buralardaki bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekillerine devredilebilecek niteliktedirler. Bu husus göz önüne alındığında 29 haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete ’de İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin yönetmelik kapsamına göre ;

·        İşveren ve işveren vekili sahip olduğu sertifika ile işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler.

-          Anadolu üniversitesi e-sertifika sınavına girip başarılı olan Eczacıların dışarıdan herhangi bir hizmet almasına gerek yoktur. Ancak; yeni personel alımında ya da mevcut personellerinden iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası olmayan eczacılarımız bu e-sertifikaya sahip olsalar dahi personele kendileri eğitim veremezler, işe giriş muayenelerini yapamazlar. Bu durumda olan eczacılarımızın personelleri için bir OSGB tarafından iş sağlığı ve güvenliği sertifikası aldırması gerekmektedir.

·        Personeli olmayan eczacılarımızın bu hizmetlerden hiçbirini almasına gerek yoktur.

Eczanelerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi yürütmek isteyen eczacılarımızın; 

29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin" Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı'na katılarak sertifika almaya hak kazanmaları ve İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Anadolu üniversitesi e- sertifika başvuru tarihleri

İlk defa kayıt yaptıracaklar için

10 – 11 – 12 Temmuz 2020

Daha önceden bu sertifika için başvuru yapıp başarısız olan kişiler için kayıt yenileme başvuruları ileri bir tarihte açıklanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için http://esertifika.anadolu.edu.tr/basvuru

Not : Bu hizmeti dışarıdan almak isteyen Eczacılarımız için OSGB firmaları ile gerekli hazırlıklar yapılmış olup konuyla ilgili görüş alışverişimiz devam etmektedir.