MESLEK ÖRGÜTÜME DOKUNMA

Değerli Meslektaşlar,

Mayıs ayından bu yana Avukatlık Kanunu’nun barolarla ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması gündemdeydi, geçtiğimiz hafta yapılan düzenleme ile de yasalaştı. Barolar özelinde yapılan değişiklikler tüm meslek örgütlerinde de yapılabilecektir. Gelişmeleri kaygıyla takip ederken, Barolar ve tüm akademik meslek Odalarıyla birlikte düzenlemelere karşı olduğumuzu da ifade etmiştik. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütleri Anayasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş meslek örgütleridir. Varlığını Anayasadan alan bir meslek örgütü olarak da gücümüzü kamuda, özel sektörde, hastanede çalışan meslektaşlarımızdan üyelerimizden alırız.

 14 Temmuz 2020 tarihinde Yeni Akit gazetesinde yer alan haberde aralarında Türk Eczacıları Birliği’nin de bulunduğu meslek birlikleri hedef gösterilmiş, “marjinal, fitne yuvası, terör odağı” gibi mesnetsiz iddialarla iftira atılmıştır. 1956 yılında kurulmuş olan Türk Eczacıları Birliği ve Adana Eczacı Odası, 64 yıldır ülkemizde ve bölgemizde mesleğin daha iyi konuma taşınması, kamu yararının ve toplum sağlığının korunması adına çalışmalarını her daim fedakarca  “Önce Ülkem,sonra Mesleğim” diyerek sürdürmüştür.

Bir meslek örgütü çoklu oda şeklinde gruplaştığında asıl tehlike oluşacaktır. Çoklu oda ile meslek birliğinden ve ortak sorunlardan bahsetmek mümkün olamayacaktır. Barolar özelinde yapılan, diğer meslek örgütlerinde de yapılması planlanan değişiklikler mesleğe, meslektaşa, vatandaşa herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Birden fazla meslek birliğinin varlığı, birlik olabilme yeteneğinin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Sorunlarımızın çözümünde ve mesleğimizin ihtiyaçlarında mesleki birliğimiz en önemli kilit noktadır. Mesleki disiplin ve meslek etiğinin korunabilmesi, mesleğin bilimsel temelde ilerlemesi için meslektaşların tek çatı altında toplanması en doğru yöntemdir.

Ne Birliğimiz ne de Odamız bugüne kadar Yeni Akit’in iddia ettiği gibi aklını asla bir ideolojiye ya da cemaate kiralamamıştır. Fedakârca mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çalışmaktadır.

Meslek örgütlerinin kabul etmediği, tüm meslek mensuplarını kapsamayan düzenlemeler ne akademik meslekleri ileriye taşıyacaktır ne meslek örgütlerine fayda gösterecek ne de hizmet alan kamuya ve halka yarar sağlayacaktır. Meslek örgütlerinde yapılmak istenen değişikliklere karşı çıkıyoruz.

 

ADANA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU