ECZANELER İÇİN ALINMASI ÖNERİLEN PANDEMİ TEDBİRLERİ

Değerli meslektaşlarımız, COVID-19 pandemisinin hız kaybetmeksizin yayılmaya devam ettiği, başlıca ileri yaş, kronik hastalıkları bulunan kişiler olmak üzere tüm toplumu etkisi altına aldığı görülmektedir.Bu süreçte maalesef özellikle hastalarla birebir temasta olan sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma sıklığının ve koronavirüs kaynaklı ölümlerin arttığına tanık olmaktayız.

Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi süreçlerinde rol alan eczacıların, eczane çalışanlarının ve tüm sağlık çalışanlarının yaşatabilmek için yaşaması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu elbette alınması gereken tedbirlere en yüksek düzeyde dikkat edilmesinden geçmektedir. Koronavirüs hastalığı hızla yayılırken hastalığa karşı alınan önlemlerin artırılmaması durumunda süreç yönetiminin daha da zor hale gelebileceği unutulmamalıdır.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan biz eczacıların belirli standartlara uyarak eczanelerimizde eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızla maksimum hijyen ve koruma sağlamak üzere çok dikkatli çalışmamız, önlemleri güncel hali ile titizlikle uygulamamız oldukça önemlidir.

Ayrıca COVID-19 tedavisi süresince ilaç tedavisi uygulanması sebebiyle ilacın olduğu her yerde en yetkili meslek grubu olan biz eczacıların özellikle ilaç kullanımlarında ortaya çıkabilecek sorunlar, hasta takibi gibi konularda sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerinin gerekliliği unutulmamalıdır.

Eczane çalışma ortamı açısından alınması gereken önlemler:

 1. Eczane açıldığında 5-10 dk havalandırılmalı; eczanenin genel temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri aksatılmamalıdır.
 2. Çalışanların kendi aralarında ve hasta/hasta yakınları ile sosyal mesafeyi (en az 1-2m) koruyacak şekilde çalışma düzeni oluşturulmalı ve korunmalıdır.
 3. Mutlaka önlük ve/veya üniforma kullanılmalı, eczanelerde kullanılan bu giysiler günlük olarak maksimum sıcaklık seviyesinde yıkanıp kurutulmalıdır.
 4. Maskesiz çalışılmasına asla müsaade edilmemelidir.
 5. Banko üzerinde hasta ile teması azaltmak amacıyla dezenfekte edilebilir pleksiglas veya cam bariyerler kullanılmalıdır. Yumuşak plastik materyallerinin dezenfeksiyon ve temizliği çok zor olacağı ve hava sirkülasyonunu da engelleyeceğinden tercih edilmemelidir.
 6. Özellikle pleksiglas veya cam bariyer mevcut değilse mutlaka yüz siperleri ve/veya gözlük gibi ekipmanlar maskelerle kombinasyon şeklinde kullanılmalıdır.
 7. Ecza depolarından gelen ilaç, koli ve paketlerin belirli bir alanda kabul edilmesi; bu alanın ve kolilerin sürekli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
 8. Banko üzerinde hastaların temas edebileceği ürün ve malzeme miktarı minimize edilmelidir. Temas edilen ürünler dezenfekte edilmelidir.
 9. Çalışanların yerleri mümkün olduğunca sabit olmalı ve eczanede kullanılan (zımba, kalem, kaşe vb) malzemelerin zorunlu olmadıkça ortak kullanımına engel olunmalıdır.
 10. Yazarkasa/pos cihazlarının kullanımı ve para alışverişi bir kişi tarafından yapılmalıdır. Her temasta el ve yüzey dezenfeksiyonları tekrarlanmalıdır.
 11. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri dışında eldiven kullanılmamalıdır.
 12. Sosyal mesafenin korunabilmesi için belirlenen yerlere işaretler yapıştırılmalıdır veya bu yerler bariyerlerle düzenlenmelidir.
 13. Kağıt reçetelerin tek bir alanda muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.
 14. Eczanelerde kullanılan klimalar yalnızca içerideki havanın dolaşımını sağladığı için sık sık kapı ve pencereler açılarak havalandırmanın sağlanması gerekmektedir. Klima filtrelerinin günlük düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.
 15. Eczane personelinin mümkünse dönüşümlü çalışması sağlanmalıdır.
 16. Eczane çalışanlarının sağlık çalışanı olduklarını unutmayarak kendilerinin ve birlikte yaşadıkları aile bireylerinin bulundukları ortamlarda azami dikkat göstermeleri ve olası bir temasta çalıştıkları yere açıklıkla durumu bildirmeleri gerekmektedir.
 17. Temas halinde temaslı sağlık çalışanı algoritmasına gore işlem yapılacaktır.
 18. Eczacı ve eczane çalışanlarının günlük ateş ölçümü ve diğer semptomlar bakımından hastalık değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Eczaneye gelen hasta veya hasta yakınları açısından alınması gereken önlemler:

 1. Eczaneye maskesiz girilmesine izin verilmemelidir.
 2. Eczane girişinde eczaneye gelen kişilerin kullanacağı bir el dezenfektanı bulunmalı ve gelen kişilerin bu dezenfektanlarla ellerini dezenfekte etmesi sağlanmalıdır.
 3. Eczaneye ilaçları almak için hasta veya hasta yakınlarından yalnızca bir kişinin kabul edilmesi sağlanmalıdır.
 4. Eczanelerin alanına göre sosyal mesafe kurallarını bozmayacak şekilde aynı anda bulunabilecek kişi sayısıbelirlenerek eczane dışından görülecek şekilde asılması gerekmektedir.
 5. Eczanede geçirilen sürenin 10 dakikayı geçmemesi sağlanmalıdır. Hastanın daha uzun süre beklemesi gereken durumlarda teslim süresi belirtilerek eczanede beklememesi sağlanmalıdır.
 6. Hastanın kimlik bilgisini temas etmeden göstermesi istenmelidir. Eğer e-reçete karşılanacaksa reçetenin hastadan alınmadan işlem yapılması sağlanmalıdır.
 7. Mümkünse temassız ödeme şeklinde ödeme alınmalıdır.
 8. Kağıt reçete arkası doldurulması gereken alanlar için eczanede tek bir alan kullanılmalıdır.
 9. Hastanın dokunduğu tüm yüzeyler hasta çıktıktan sonra dezenfekte edilmelidir.
 10. Pandemi ile ilgili topluma yönelik bilgilendirme afişleri eczanenin görünür yerlerine asılmalıdır.


28 Ağustos 2020     Okunma Sayısı : 5642     Yazdır