Çalışanların Alması Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

20/06/2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre eczanesi bulunan meslektaşlarımızın aşağıda belirtilen yasal zorunluluklara uyması gerekmektedir.

6331 sayılı  kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkra c bendini zaman olarak bağlayan 38. Madde 1. Fıkra c bendi uyarınca; “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede risk değerlendirmesi yapar ve yaptırır.” Hükmü yer almaktadır.

 Yine 6331 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası (a) bendini zaman olarak bağlayan 38. Madde 1. Fıkra c bendi uyarınca 01 /01/ 2013 tarihinden itibaren çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri alma zorunluluğu başlamıştır.

Daha önce de duyurduğumuz üzere yeni eczane açan  ya da yeni personel alıp personellerine en az sekiz saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmamış meslektaşlarımıza duyuru yapılmıştı.

Ayrıca;

2015 – 2016 yıllarında çeşitli tarihlerde Eczane personellerine verilen eğitim sonucu alınan İş sağlığı ve Güvenliği eğitim sertifikasının süresi dolmuş olup, hali hazırda eczane personelinin tekrardan eğitim alma zorunluluğu vardır.

Buna göre;

  • Eğitime katılacak olan personellere online eğitim verilecektir.
  • Yönetmelik kapsamınca iş güvenliği uzmanınca yapılacak olan eğitim her kişi için 8 saat sürecektir.
  • Eğitim sonucunda yapılacak ölçme ve değerlendirme sınavında başarılı olanlara eğitim katılım belgesi verilecektir.
  • Covid -19 pandemisi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de verilecektir.

Verilecek eğitimin daha sağlıklı planlanabilmesi için 09.10.2020 tarihine kadar oda personelimiz GAMZE YÜKSEL’ e, eğitime katılacak personellerin bilgilerinin (TC Numaraları-GSM – Eczane ismi- E-posta ) 4581050 den dahili-114 e iletilmesi gerekmektedir. 

Bu eğitimi aldırmayan meslektaşlarımız personel başına 948 TL ceza ödemek zorunda kalabileceklerdir.