DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, 2020 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDAKİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız,

2020 SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme alım sözleşmeleri 13 Ekim 2020 Salı’dan itibaren Odamızdan dağıtılmaya başlanacaktır. Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımız 21 Ekim 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekteki belgeler ile birlikte bizzat Odamıza gelip sözleşme yapmaları gerekmektedir.

2020 SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Sözleşmelerini yapmak için önce 2020 yılı Oda aidat ve yardımlaşma sandığı ile Adana Eczacı Odası İktisadi İşletmesi ödemelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ödemelerini tamamlamayan eczacılarımızın sözleşme işlemleri yapılamayacaktır.

2020 yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme alım sözleşmelerini yapmak üzere Odamıza bizzat gelecek ya da yetkili personelini görevlendirecek eczacılarımız;

1-Sözleşme bedelini banka transferi ve dekontu ibraz etmek suretiyle ya da (Adana Eczacı Odası Halk Bank Adana Şubesi IBAN NO: TR40 0001 2009 1560 0012 0000 29)

2-Odamızda ödeme yaparak alacakları sözleşmeleri, Odamızda doldurarak ya da eczanelerinde doldurarak imzalayıp, eklenecek belgelerle birlikte Odamıza teslim edebilirler.

Sözleşmeler toplu olarak SGK Adana SSGM’ye Odamız tarafından teslim edilecektir. 21 Ekim 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sözleşmeleri Odamıza teslim etmeyen meslektaşlarımız 2020 yılı eczane sözleşme işlemlerini 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat kendileri kuruma teslim etmeleri gerekecektir.

İlaç Sözleşmesinin yenilenmesi halinde;

- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi (sertifikalı ruhsatname dahil)

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (Odamızdan alınacak)

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,(Odamız tarafından eklenecektir.)

- Adli Sicil Kaydı,

-Eczane Kaşeniz

-Diploma Numarası

-Sgk Sicil Numarası

 

Medikal Sözleşmesinin ilk defa alınması halinde;

-Sözleşme yapmak için aranan belgeler formu (Ek-6/1)(Odamızdan alınacak)

-Sözleşme başvuru formu (EK-6/2)(Odamızdan alınacak)

-Eczane taahhütnamesi (Ek-6/3)(Odamızdan alınacak)

-imza beyannamesi aslı

-kimlik fotokopisi

-adli sicil kaydı

-Eczane ruhsat ve sertifikasının İl Sağlık müdürlüğünden aslı gibidir onaylı fotokopisi

-Eczane tanımlayıcı no (Üts kayıt numarası 266726....  ile başlayan)

 

Medikal Sözleşmesinin yenilenmesi halinde;

-Sözleşme yapmak için aranan belgeler formu (Ek-6/1)(Odamızdan alınacak)

-Sözleşme başvuru formu (EK-6/2)(Odamızdan alınacak)

-Eczane taahhütnamesi (Ek-6/3)(Odamızdan alınacak)

-imza beyannamesi fotokopisi

-kimlik fotokopisi

-adli sicil kaydı

-Eczane ruhsat ve sertifikasının fotokopisi

-Eczane tanımlayıcı no (Üts kayıt numarası 266726....  ile başlayan)

 

SÖZLEŞME BEDELLERİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

 

SÖZLEŞME TİPİ

2019 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

SÖZLEŞME FORMU İÇİN UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL)

1. KADEME (% 0)

0- 600.000

150

1.KADEME (% 0)

600.000 – 1.000.000

250

2.KADEME(% 0,75)

1.000.000-1.250.000

350

3. KADEME (% 1,30)

1.250.000-1.500.000

400

4. KADEME (% 1,60)

1.500.000-2.100.000

450

5. KADEME (% 2,25)

2.100.000-2.500.000

500

6. KADEME (% 2,50)

2.500.000 TL’nin üzeri

550