ECZANE TABELA VE E-LOGO VERGİLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere odamız tarafından eczane tabelaları ve E-logoları için ilan ve reklam vergisi talep eden belediyelerin uygulaması hakkında 2018 yılında açılan dava 09.06.2020 tarihinde sonuçlanmıştı.

09.06.2020 tarihinde Konya İstinaf Mahkemesi kararı sonucunda; Eczanelerin adlarının yazılı olduğu tabelaların E-logolarının kullanımının kamu yararı adına bireylerin korunması ve sağlık hizmetlerine etkin ve kolay şekilde ulaşması amacıyla zorunlu olduğu bu zorunluluğun kanuni düzenlemelerden kaynaklandığı, ilan ve reklam amacı taşımadığı, kullanımı kanunen zorunluluk teşkil eden tabela ve E-logolardan ilan ve reklam vergisi alınmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek temyiz yolu kapalı olmak kaydıyla nihai karar verilmiştir.

Bu karar ile eczanelerimizin tabela ve E-logolar için ilan ve reklam vergisi ödemeyeceğini duyurmuştuk.Ancak bu süre içerisinde belediyelerden meslektaşlarımıza ödeme emri ve / veya ihbarname gönderilmeye devam ettiği görülmüştür. Hukuk müşavirimiz ile yapılan görüşmeler neticesinde izleyeceğimiz yollar şu şekilde olmalıdır;

 

  • Dava açılış tarihinden 2020 1. Dönem sonuna kadar ödeme yapmamış olan eczaneler hakkında belediye tarafından vergi/ceza ihbarnamesi veya ödeme emri düzenlenmesi durumunda, söz konusu vergi/ceza ihbarnamelerinin veya ödeme emirlerinin itirazı için bireysel dava açılması gerekmektedir. Dava açmak isteyen meslektaşlarımız ihbarname ve ödeme emirlerinin birer örneğini avukatımıza ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir. Zira   vergi/ceza ihbarnamelerine karşı 30 günödeme emirlerine karşı 15 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir

 

Bunun yanı sıra eski dönemlerden borcu olmayıp 2020 yılı 2. Dönem ilan ve reklam vergisinin kazanılmış dava neticesine istinaden

  • Vergiyi ödemek istemeyip, hakkında ilan ve reklam vergisi tarhiyatı yapılmaması gerektiğini idareye bildirmek isteyenler için hazırlanan dilekçe  ekte olup bilgilerinize sunulmaktadır.  Söz konusu dilekçeye idare olumsuz cevap verdiği takdirde veya idare tarafından anılan eczane hakkında vergi/ceza ihbarnamesi düzenlendiği takdirde, (anılan vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir) söz konusu cevabın veya ihbarnamenin bir örneğinin tarafımıza ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

Ek dosya için tıklayınız...