MİADI DOLAN İLAÇLAR İMHA İÇİN 7-18 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA ODAMIZDA TOPLANACAKTIR

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerde miadı geçen ilaçların “Tehlikesiz Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikesiz atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından imha edilmektedir.  Bu yıl da meslektaşlarımız tarafından 7-18 Aralık 2020 tarihleri arasında ilgili işlemlerin yapılarak imha edilecek ilaçların Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Eczacılarımız tarafından yapılması gereken işlemler;

-Miadı geçmiş ilaçların eczane otomasyon programları üzerinden İTS (İlaç Takip Sistemi) miadı doldu şeklinde çıkışları yapıldıktan sonra uygun büyüklükteki kutulara yerleştirilecektir.

-Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar eczanelerimiz tarafından ayrıca hazırlanarak paketlenmeli ve eczacılarımız tarafından teslim edilmelidir. Bu ilaçlar bu yıl pandemi nedeniyle Oda yöneticilerimiz tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Biyomedikal Birimi’ne iletilmek ve onaylatılmak üzere bilgisayar ortamında doldurulmuş ekteki tutanak, eczacılarımız tarafından doldurularak 5'er nüsha halinde Odamızda teslim alınacaktır.

 - Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar dışındaki Odamıza teslim edilecek miadı geçmiş ilaçların isimleri, kutu sayıları bilgisayar ortamında yazılacak ve 3 nüsha olarak hazırlanan listeler eczacılarımız tarafından onaylandıktan (kaşe-imza) ve ekte bulunan sitotoksik ilaçların bulunmadığına dair dilekçe doldurulduktan sonra kolilerle birlikte Eczacı Odamıza teslim edilecektir. Kolilerin üzerine eczane isimleri yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında yazılmayan ve okunaklı olmayan listeler teslim alınmayacaktır.

-Sitotoksik ilaçlar imha firması tarafından kabul edilmemektedir.

-İmhaya gönderilecek ilaç listesi ile birlikte ekte bulunan dilekçenin de doldurarak ilaç tesliminde Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

**ÖNEMLİ NOT!!

*Eczacıların kaşelerini getirmeleri ve imha edilecek ilaçların mutlaka İTS üzerinden miat çıkışı/deaktivasyonu yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir. 

*Kontrole tabi ve renkli reçete kapsamında olan ilaçlar ayrıca paketlenerek, beraberinde imha tutanakları da doldurulup 5'er nüsha hazırlanarak  teslim edilmelidir.

-İlgili firmaya taşıma ve imha ücreti Eczacı Odamız tarafından karşılanacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

KONTROLE TABİ İMHA TUTANAĞI

SİTOTOKSİK OLMADIĞINA DAİR TUTANAK