Hastane Eczacılarının ve Serbest Eczacıların Covid-19 Pandemisinde Aşılanma ile İlgili Niyet,Tutum ve Davranışlarıyla İlişkili Faktörlerin değerlendirilmesi hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Kürsüsü tarafından  “Hastane Eczacılarının ve Serbest Eczacıların Covid-19 Pandemisinde Aşılanma ile İlgili Niyet,Tutum ve Davranışlarıyla İlişkili Faktörlerin değerlendirilmesi”  anket çalışması düzenlenmiştir. Yapılacak bu anket çalışmasına vereceğiniz katkı bu alanda yapılan çalışma açısından önemlidir. Ankete katılmak isteyen meslektaşlarımız aşağıdaki linki tıklayarak ankete katılabilirler.

https://anket.marmara.edu.tr/index.php/556426?lang=tr