GÖÇ İDARESİ REÇETELERİ FARMAINBOX GİRİŞLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik İmzalanan Protokol çerçevesinde 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeler imzalanmıştır. Aşağıda yer alan reçete gruplarını Farmainbox’da ilgili gruba kaydedilmesi ya da Eczane Otomasyon Programından ilgili bölüme aktarılması gerekmektedir.

Mart ayı için karşılanan reçeteler limitsiz olup, limitlerin belirlenmesi için tevzi sistemine güncel olarak reçetelerin girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Mart ayı kesilen faturalarınızı Ertuğrul Gazi SSGM’ye teslim ederken eklenmesi gereken sözleşmenin “İlk Fatura ekinde kuruma teslim edilmesi gereken” nüshasını da Odamızdan teslim alıp Mart ayı faturalarınıza ekleyerek Ankara Ertuğrul Gazi SSGM’ye gönderilmesi gerekmektedir.