GÖÇ İDARESİ REÇETE TEVZİ ONAYLARI HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız,

1 Mart 2021 Türk Eczacıları Birliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik İmzalanan Protokol çerçevesinde Göç İdaresi sıralı dağıtım reçetelerinin Odamızdan limitler dahilinde onayı yapılarak faturaya eklenmesi gerekemktedir. onayı yapılmayan reçetelerin kurum tafaından iadesi yapılmakta olup, ödemelerinde gecikme ve mağduriyet yaşanmaması adına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.