MEDULA SİSTEMİNDEN GELEN İADE MESAJLARI HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız,
SGK tarafından MEDULA sistemi üzerinden gelen iade mesajları ile ilgili olarak, protokolün ilgili maddeleri

"4.3.2. Kurumca posta veya provizyon sistemi üzerinden iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez."

"3.10. Bu Protokol gereği, iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin SUT’ta belirtilen reçete düzenleme ve ilaç yazılım esaslarına uymadığı tespit edildiğinde reçete/ilaç bedelleri ödenmez." şeklindedir. 

MEDULA sistemi üzerinden mesajla gelen düzeltmeler resmi iade belgesi yerine geçmekte olup, mesajlara sistem üzerinden düzeltme yapıldıktan sonra cevap verilmesi gerekmektedir. 

Sistem üzerinden cevap yazılması ile kuruma yapılan düzeltme resmi olarak teslim edilmiş olduğundan, iade gelen reçete veya raporlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığından emin olunarak 10 iş günü içerisinde mesajlara cevap verilmesi, meslektaşlarımızın iade sonrası kesinti ile karşılaşmamaları açısından önemlidir.

***Kurumun gerek posta yolu ile, gerekse MEDULA sistemi üzerinden mesajla gönderdiği iadeler resmi iadelerdir. Mesajların düzenleme yapılmadan cevaplanmaması, iade gününden itibaren 10 iş günü içerisinde düzenleme yapılarak cevaplanması gerekmektedir.