YURTDIŞI YUPASS NO OLMAYAN SGK HASTALARI REÇETELERİ VE KARŞILANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gelen bilgi ile Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin Cimer’e yapmış oldukları şikayet çerçevesinde; Müdürlüğün yapmış olduğu inceleme sonucu;

"Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin SGK ile sözleşme yapmış olan her eczaneden SGK protokolü çerçevesinde ilaç alabilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları; eczanelerin hak sahiplerinin reçetelerinin karşılanmama sebepleri konusunda yeterince açıklayıcı olmadıkları, yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin reçeteyle başvurması durumunda reçetenin karşılanmamasına ilişkin reçetedeki eksiklik ya da ilacın piyasada bulunmaması gibi durumlara ilişkin sigortalı hak sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda daha fazla özen göstermeleri gerektiği” olası mağduriyet yaşanmaması adına önemlidir.

 

Yurtdışı SGK hastaların reçete karşılanması ve fatura edinmesini hatırlatacak olursak;

Yupass numarası olmayan (KKTC) gibi SGK yurt dışı sigortalı hak sahiplerine ait reçeteleri manuel olarak düzenleyip Kuruma aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir. Bunu dışında Yupass no olması zorunlu olan Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda yurt dışı sigortalı hak sahiplerine ait reçeteler TC Kimlik numarası ile ve doktorun e-reçeteye Yupass no’yu kaydetmesi şartı ile elektronik ortamda medulaya giriş yapılabilecektir.

 

  • SGK Yurt dışı hastalarına ait reçetelerin karşılanması aşağıdaki örnekle izah edilmeye çalışılmıştır. Belge üzerinde dikkat edilecek hususlar da işaretlenerek belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Sağlık Yardım Belgesi (SGSGSYB) dışındaki belgelerle reçete karşılanmamalıdır.

     
  • Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım belgesinin (SGSGSYB) 1 ile işaretli bölümünde sigortalının hangi ülkeden sigortalı olduğu belirtilmiştir. Reçetelerin üzerinde bu ülkenin belirtilmesi unutulmamalıdır.
  • Belgede mutlaka Sosyal Güvenlik Merkezi'nin mührü (Belgede 6 ile işaretli bölüm) bulunmalıdır.
  • Reçetedeki hastanın adı Belgede 4 ile işaretli bölümde mutlaka yer almalıdır.
  • Belgede 5 ile işaretli bölüme dikkat edilmeli, bu tarihten sonraki tarihi içeren reçeteler karşılanmamalıdır.
  • Belgede 3 ile işaretli bölümde sigortalının ÇALIŞAN ya da EMEKLİ olduğu işaretlenmiştir. Belgede "Sigortalı" bölümü işaretlenmiş ise ÇALIŞAN (%20 katılım paylı) olarak işlem yapılır. Belgede "Gelir-Aylık Sahibi" bölümü işaretlenmiş ise EMEKLİ (%10 katılım paylı) olarak işlem yapılır.  SSK Yurtdışı Çalışan-Emekli ve Yakınları reçeteleri için SGK Provizyon Sisteminde DENEME çıktısı alınabilmesi için;

 

SGK Yurtdışı Çalışan ve Yakınları reçeteleri için; Reçete giriş ekranına gelinip

Çalışan için TC Kimlik No bölümüne 1111111111111(onüç adet 1 rakamı)

Emekli için 2222222222222(onüç adet 2 rakamı)girilir. Reçetedeki bilgilere göre doktor ve hastane bilgileri girilir.

 

Daha sonra ilaçlar ve dozları girilir. Kaydetme işleminden sonra reçete arkası çıktısı reçeteye eklenir.

 

 1) SGK Yurtdışı hastalarına (ÇALIŞAN ya da EMEKLİ ayrımı olmaksızın) ait %10-20 katılım payları ve çıktıdaki muayene katılım payları hastanın kendisinden tahsil edilmelidir. 

2) SGK Yurtdışı hastalarının ilaçları SGK Provizyon Sistemine girilmeyip, manüel faturalandırıldığından, SGK Yurtdışı hastalarına ait raporlu ilaçlarının bitip bitmediğinin takibi rapor arkasından yapılmaktadır. SGK Yurtdışı raporlu hastalarına ait reçete karşılanırken rapor asıllarının arkasına öncelikle reçeteyi yazan doktor tarafından reçete tarihi ve adetleriyle birlikte reçetedeki ilaçlar yazılmış olmalıdır. SGK Yurtdışı raporlu hastalarına ait reçetedeki ilaçlar, doktor tarafından rapor aslının arkasına yazılmamış ise KESİNLİKLE karşılanmamalıdır. Daha sonra raporun aslına eczacı verdiği ilaçları, adedini ve DENEME ÇIKTISI'NDA yer alan ilaç bitim tarihlerini yazdıktan sonra, raporun aslının arkalı önlü fotokopisi çekilecek ve son olarak da rapor fotokopisine "ASLI GİBİDİR" onayı yapılacaktır.

3-) Faturaların teslimi mutlaka dilekçe (EK-1) ile olmalıdır.

4-) E-fatura kesilirken aşağıdaki kalemlerin mutlaka yazması gerekir.

% 8 KDV HARİÇ TUTAR

Eczane Hizmet Bedeli (için %18 KDV hariç tutar)

(Faturada sadece "Net Tutar"ın yazılması KABUL EDİLMEYECEKTİR)

Manuel Karekod sonlandırması yapılması ve çıktısının eklenmesi unutulmamalıdır.

 

2 ADET FATURA NÜSHASI

1 ADET EK-1 RAPORLU REÇETE TAKİP FORMU

2 ADET EK-2 REÇETE İCMAL LİSTESİ

2 ADET EK-3 YURTDIŞI TESLİM TUTANAĞI

 Reçete ve reçete arkası çıktıları ile birlikte SGK’ya teslim edilmelidir.

1-Reçete takip formu

2-İcmal listesi

3-Teslim tutanağı