SERBEST ECZANELERİN VE AİLE HEKİMLERİNİN ERİŞKİN AŞI UYGULAMALARINA YAKLAŞIM SAHA ARAŞTIRMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,    

Ülke örnekleri değerlendirildiğinde eczacılar bağışıklama alanında farkındalığının geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinden aşı uygulama hizmetlerine kadar çok geniş bir yelpazede toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Bu bağlamda Birliğimiz ülkemizde eczacıların bağışıklama alanında üstlendikleri rol ve sorumlulukları geliştirmek adına bir dizi çalışmayı uygulamaya almıştır.

Birliğimiz hedeflerinden birini de influenza ve pnömonok gibi ve deneyiminin fazla olduğunu aşıların ‘hastaların tercihine göre’ eczanede de uygulanabilir olmasına yönelik bilgi, yetkinlik ve mevzuat gerekliliklerinin yapılandırılması oluşmaktadır. Söz konusu çerçevede yürütülecek çalışmalar sahada hizmet veren eczacılarımızın erişkin aşı uygulamalarına ilişkin yaklaşımları ve değerlendirilmeleri çerçevesinde şekillenecektir.

Bu amaçla Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmak sureti ile bağımsız bir araştırma şirketi olan Bayes Araştırma Şirketi aracılığı ile Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa Erzurum, Gaziantep, İstanbul İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon illerinde ‘’Serbest Eczacıların ve Aile Hekimlerinin Erişkin Aşı Uygulamalarına Yaklaşımı’’ başlığı altında bir saha araştırması planlanmıştır. Anılan illerde rastgele örneklem yolu ile belirlenerek eczane eczacıların ve aile hekimlerinin araştırmaya dâhil olması hedeflenmektedir.

Bu amaçla siz eczacılarınıza bir talep geldiğinde gerekli özenin gösterilerek yapılacak araştırmaya katkı vermek mesleki geleceğimiz ile ilgili önem arz edecektir. Bilgilerinize duyurulur.