İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan rutin eczane denetimlerinde, denetim formunda ki hususlar da, denetim formunda yer alan aşağıda özellikle belirtilen hususlara da, denetim sırasında sorunla karşılaşılmaması adına, dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Eczane denetim formunda belirtilen aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmesi hususu önemle duyurulur.

 

 • Eczane sahip ve mesul müdürü görevi başında bulunuyor mu, bulunmuyorsa nedeni?

 

 • Ruhsatnamede belirtilen adres, mevcut adresle uyumlu mu?

 

 • Aydınlatma, su, telefon ve internet gibi imkanlardan faydalanılıyor mu?

 

 • Eczanedeki ilaçların/ürünlerin ilgili otoritelerden ruhsatları/izinleri / bildirimleri var mı? (Ambalaj bilgilerinin kontrol edilmesi)

 

 • 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'unun 28.maddesinde belirtilen ürünler dışında, satışı yasak olan maddeler var mı?

 

 • Buzdolabı içi sıcaklık ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre var mı?

 

 • Reçeteler, uyuşturucu ilaçlar ve psikotrop ilaçların kayıtları elektronik ortamda tutuluyor mu?

 

 • Uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaçların sayısı, kayıtlara uyumlu mu?

 

 • Uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaç reçeteleri usulünce saklanıyor mu?

 

 • Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tâbi ilaçların reçete kayıtları elektronik ortamda tutuluyor mu ve İlaç Takip Sistemi'ne kaydediliyor mu?

 

 • Majistral ilaç yapımında kullanılan hammaddeler Bakanlıkça izinli yerlerden mi temin ediliyor?

 

 • Uyuşturucu ilaçlar çelik kasada muhafaza ediliyor mu?

 

 

 • Eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge mevcut mu?

 

 • Ciro bilgilerine göre eczanede ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu var mı?

 

 • Reçetesiz beşeri ilaç satışı yapılıyor mu?

 

 • Beşeri ilaçlar için İlaç Takip Sistemi kuralları uygulanıyor mu?