ECZANE TABELALARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

Eczanelerin kullanacağı levhalar mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Levha ve vitrin ile ilgili Eczacılar ve Eczaneler hakkında Levha ve Vitrin ile ilgili yönetmelik hükümleri MADDE 25 “(2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.”  şeklindedir.

Bu nedenle ister LED tabela olsun, isterse seyyar levha/totem/tabela/afiş olsun haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla reklam veya ilan yapıştırılmamalıdır. Ayrıca Odamız tarafından yapılan Eczane denetlemelerinde mevzuata uygun olmayan tabelalarınız toplatılacaktır. 

Meslektaşlarımızın Mevzuat hükümlerine aykırı levha/afiş/tabela/totem/led tabelaları kaldırmaları hususu bir kez daha önemle hatırlatılır.