MİADI DOLAN İLAÇLAR İMHA İÇİN 06-17 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA TOPLANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerde miadı geçen ilaçların “Tehlikesiz Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikesiz atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından imha edilmektedir.  Bu yıl da meslektaşlarımız tarafından 6 -17 Aralık 2021 tarihleri arasında ilgili işlemlerin yapılarak imha edilecek ilaçların Odamıza ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Eczacılarımız tarafından yapılması gereken işlemler;

- Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar dışındaki Odamıza teslim edilecek miadı geçmiş ilaçların eczane otomasyon programları üzerinden İTS (İlaç Takip Sistemi) miadı doldu şeklinde çıkışları yapılarak isimleri, kutu sayıları bilgisayar ortamında yazılacak ve 3 nüsha olarak hazırlanan listeler eczacılarımız tarafından onaylandıktan (kaşe-imza) ve ekte bulunan sitotoksik ilaçların bulunmadığına dair dilekçe doldurulduktan sonra kolilerle birlikte Eczacı Odamıza teslim edilecektir. Kolilerin üzerine eczane isimleri yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında yazılmayan ve okunaklı olmayan listeler teslim alınmayacaktır.

-Sitotoksik ilaçlar imha firması tarafından kabul edilmemektedir.

-İmhaya gönderilecek ilaç listesi ile birlikte ekte bulunan dilekçenin de doldurarak ilaç tesliminde Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

-Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar eczacılarımız tarafından ayrıca hazırlanıp paketlenerek Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

*Kontrole tabi ve renkli reçete kapsamında olan ilaçlar ayrıca paketlenip Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilirken;

1. Eczanenin stoğundaki miadı geçmiş ilaçların listelenmesi:

Kullanılan paket programın (TEBEOS, Eczanem, Ilon..vs) “Miadı Dolan Ürünlerin çıkışı” bölümünden ITS sonlandırma işlemi yapılmış olan ilaç listesi 3 nüsha olarak alınır. Listelerin her sayfası kaşe-imza ile onaylanır.

 

2. Miadı geçmiş ilaçların imhası:

EK-1'deki dilekçe 3 (üç) nüsha olarak doldurulup yine 3 (üç) nüsha olarak eczane programından alınan karekodları gösterir ilaç listesi ve düzgünce kolilenmiş imha edilecek ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

ÖNEMLİ NOT!!

*Eczacıların kaşelerini getirmeleri ve imha edilecek ilaçların mutlaka İTS üzerinden miat çıkışı/deaktivasyonu yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.

*Koli içeriği ile liste kontrol edilecektir, bu nedenle liste ve kolileme işleminin dikkatli yapılması gerekmektedir.

-İlgili firmaya taşıma ve imha ücreti Eczacı Odamız tarafından karşılanacaktır.

ODAMIZA TESLİM EDİLECEK İLAÇ LİSTESİ ÖRNEK DOSYA

SİTOTOKSİK İLAÇ OLMADIĞINA DAİR DİLEKÇE

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK EVRAK