Eczaneler İçin Verbis Bildirimi Kapsamında Hazırlanan Örnek Envanter Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

“Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

h) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,” ifade eder.

Verbis kaydına dayanak teşkil etmesi sebebiyle, meslektaşlarımızın eczaneleri için gerçekleştirdikleri Verbis kaydıyla uyumlu olmalıdır. Envanterde yer alan bilgiler, her bir Eczaneye göre değişiklik gösterebilir. Her bir Eczacımız, kendi veri işleme süreçlerini dikkate alarak envanteri şekillendirmelidir. KVKK kurumu tarafından talep edildiği takdirde Verbis e kayıt edilen bilgilere kolay ulaşabilmek için elinizde hazır bulunması istenen bir belgedir. Odamızın konu ile ilgili ayrıntılı çalışmaları devam etmekte olup, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İgili envanter örneği Farma Inbox uygulaması (http://uygulama.farmainbox.com/uygulama.php) içinde yer almaktadır.