Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB tarafından yapılan duyuru ile;

 

30 Aralık 2021 Perşembe Tarihli ve 31705 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

 

Yönetmelik metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ                

              

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.