2022 YILI YENİLENECEK CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri ve ilçelerdeki cezaevleri için sözleşme yenileme süresi 24 Haziran 2022 Cuma gününe kadar olup, Odamız tarafından Kuruma teslim edilebilmesi için Adana Kürkçülerde bulunan E tipi- F tipi- 1 No'lu Açık Cezaevi- 2 No'lu Açık Cezaevi(Akkapı)- 1 No’lu T Tipi Cezaevi- 2 No'lu T Tipi cezaevi ile ayrı ayrı sözleşme yapılıp, 23 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeler toplu olarak Odamız tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde kuruma teslim edilecektir.

E tipi Cezaevi- F tipi Cezaevi - 1 No'lu Açık Cezaevi- 2 No'lu Açık Cezaevi- 1 No'lu T Tipi Cezaevi- 2 No'lu T Tipi cezaevi sözleşme yenileme süresinden sonra eczane açan meslektaşlarımız kurumla sözleşme yapmaları halinde sıralamanın sonuna ilave edilecektir. Limitler aşağıda yer almaktadır.

Sözleşme fiyatı 50 TL'dir.

14.06.2022 tarihinden itibaren sözleşmeler Odamızdan temin edilebilir.

Sözleşmesini Odamızda dolduracak olan meslektaşlarımızın kaşe ile birlikte gelmeleri önemle rica olunur.

Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.

1-  Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

2-2021 YILINA AİT Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatını gösteren onaylı form  (Eczane Bilgi Formu EK-4/A)

3- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatı ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı 2021 yılı Hariç Satış Hâsılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

4-  Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “ Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi

6- Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe (Odamızdan temin edilebilir.)

 İlk kez sözleşme imzalayacak meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.

1-   Kimlik Fotokopisi ( T.C numarası ile birlikte)

2-   Ruhsat ve Sertifika Fotokopisi

3-   İmza Sirküsü fotokopisi

4-   Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5-  2021 YILINA AİT Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatını gösteren onaylı form  (Eczane Bilgi Formu – EK -4/A) (yeni açılan eczaneler hariçtir)

6- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı 2021 yılı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

7-  Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “ Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi

8-  Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe (Odamızdan temin edilebilir.)

 Bilgilerinize sunarız.

 

  • E TİPİ CEZAEVİ LİMİTİ: LİMİTLERİ VE SIRALI LİSTE MÜRACAAT EDEN ECZANE SAYISINA GÖRE DAHA SONRA BELİRLENECEKTİR. (KÜRKÇÜLER)
  • F TİPİ CEZAEVİ LİMİTİ: 10.000,00 TL(KÜRKÇÜLER)
  • 1 NO'LU AÇIK CEZAEVİ LİMİTİ: LİMİTLERİ VE SIRALI LİSTE MÜRACAAT EDEN ECZANE SAYISINA GÖRE DAHA SONRA BELİRLENECEKTİR. ( KÜRKÇÜLER ) ( DENETİMLİ SERBESTLİK )
  • 2 NO'LU AÇIK CEZAEVİ LİMİTİ: 5.000,00 TL ( AKKAPI ) ( DENETİMLİ SERBESTLİK )
  • 1 NO'LU T TİPİ CEZAEVİ LİMİTİ:  10.000,00 TL (KÜRKÇÜLER)
  • 2 NO'LU T TİPİ CEZAEVİ LİMİTİ:  10.000,00 TL (KÜRKÇÜLER)