MİADI DOLAN İLAÇLARIN İMHA İÇİN 21 KASIM - 2 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA TOPLANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerde miadı geçen ilaçları “Tehlikesiz Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine

göre, tehlikesiz atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından imha edilmektedir. Bu yıl da meslektaşlarımız tarafından 21 Kasım 2022 -2 Aralık 2022 tarihleri arasında ilgili işlemlerin yapılarak imha edilecek ilaçların Odamıza ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Odamıza teslim edilecek ilaçlar hakkında yapılması gereken işlemler;

-Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar dışındaki Odamıza teslim edilecek miadı geçmiş ilaçların eczane otomasyon programları üzerinden miadı doldu şeklinde çıkışları yapılarak isimleri, kutu sayıları bilgisayar ortamında yazılacak ve 3 nüsha olarak hazırlanan listeler eczacılarımız tarafından onaylandıktan (kaşe-imza) ve ekte bulunan sitotoksik ilaçların bulunmadığına dair dilekçe doldurulduktan sonra kolilerle birlikte Eczacı Odamıza teslim edilecektir. Sitotoksik ilaçlar imha firması tarafından kabul edilmemektedir.

-Kolilerin üzerine eczane isimleri yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında yazılmayan ve okunaklı olmayan listeler teslim alınmayacaktır. Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile kontrole tabi ilaçlar eczacılarımız tarafından ayrıca hazırlanıp paketlenerek Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

 

Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek ilaçlar hakkında yapılması gereken işlemler;

Kullanılan eczane otomasyon sisteminde (TEBEOS,Botanik, Eczanem, Ilon..vs) “Miadı Dolan Ürünlerin çıkışı” bölümünden ITS sonlandırma işlemi yapılmış olan karekodlu ilaç listesi 3 nüsha olarak alınır. Listelerin her sayfası kaşe-imza ile onaylanır.

ITS portalı üzerinden deaktivasyon işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlemin basamakları şu şekildedir;

- ITS Portalına giriş yapılır,

- Deaktivasyon işlemleri kısmına girilir,

- Deaktivasyon talep oluşturma seçilir,

- Deaktivasyon sebebi butonundan miat sebebiyle seçilir

- Alt kısımda listelenen ilaçlardan İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek olan ilaçlar

seçilip il sağlık müdürlüğü onayına gönder butonuna basılır. Bu işlem yapılmadan İl Sağlık Müdürlüğüne götürülen ilaçların deaktivasyon işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

 

- EK-1'deki dilekçe 3 (üç) nüsha olarak doldurulup yine 3 (üç) nüsha olarak eczane programından alınan karekodları gösterir ilaç listesi ve düzgünce kolilenmiş imha edilecek ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT!!

*Eczacıların kaşelerini getirmeleri ve imha edilecek ilaçların mutlaka İTS üzerinden miat çıkışı/deaktivasyonu yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.

*Koli içeriği ile liste kontrol edilecektir, bu nedenle liste ve kolileme işleminin dikkatli yapılması gerekmektedir.

*İlgili firmaya taşıma ve imha ücreti Eczacı Odamız tarafından karşılanacaktır.

SİTOTOKSİK İLAÇ OLMADIĞINA DAİR DİLEKÇE

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK EVRAK

ODAMIZA TESLİM EDİLECEK İLAÇ LİSTESİ ÖRNEK DOSYA