Haber Arama

Sgk'dan Gelen Haberler


01.07.2022 Tarihinden İtibaren Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi Temini Hakkında

01.07.2022 Tarihinden İtibaren Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi Temini Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 27.06.2022 tarihinde yayımlanan, 01.07.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Hasta Alt Bezi ve Külotlu Hasta Alt Bezi Temini hakkında duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


MEDULA ECZANE SİSTEMİNDE İADE REÇETE İŞLEM BASAMAKLARI HAKKINDA

MEDULA ECZANE SİSTEMİNDE İADE REÇETE İŞLEM BASAMAKLARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gönderilen “Medula Eczane Sisteminde İade Reçete İşlem Basamakları” ile ilgili yazı ektedir. Duyuruda anlatıldığı şekilde "Mevzuattan İade" Dönem Sonlandırma yaptıktan sonra Kan Ürünleri için döküm özet bilgisi çıktısı alınıp gönd...


STATIK IP BİLDİRİMİ HAKKINDA(DEĞİŞİKLİK VE EKLEME İÇİN)

STATIK IP BİLDİRİMİ HAKKINDA(DEĞİŞİKLİK VE EKLEME İÇİN)

Değerli Meslektaşlarımız, İlimiz Sosyal Güvenlik Kurumundan Odamıza gönderilen yazıya istinaden; Sabit IP tanımlama işlemleri, ıslak imzalı dilekçe aslı Kurum kayıtlarına girdikten sonra ya da ilgili eczanenin Medula Eczane sözleşme ekranında kayıtlı e-mail adresinden adana_eczdozdokum@sgk.gov.tr adresine dilekçenin e-mail gönderilmesi hal...


SGK'DAN GELEN E-FATURA DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ YAZI

SGK'DAN GELEN E-FATURA DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ YAZI

Değerli Meslektaşlarımız, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gönderilen “E- fatura düzenlenmesi” ile ilgili yazı ektedir. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


SGK'DAN ODAMIZA GELEN KRONİK HASTALIK RAPORLARI HAKKINDAKİ YAZI

SGK'DAN ODAMIZA GELEN KRONİK HASTALIK RAPORLARI HAKKINDAKİ YAZI

Değerli Meslektaşlarımız, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gönderilen yazıda “ 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının geçerli sayılması ve eczaneden ilaca ilişkin en son karşılanan reçetede belirtilen kullanım dozu dikkate alınarak reçete karşılanma...


YURTDIŞI YUPASS NO OLMAYAN SGK HASTALARI REÇETELERİ NİN ECZANELERİMİZDEN KARŞILANMASI HAKKINDA

YURTDIŞI YUPASS NO OLMAYAN SGK HASTALARI REÇETELERİ NİN ECZANELERİMİZDEN KARŞILANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gelen bilgi ile Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin Cimer’e yapmış oldukları şikayet çerçevesinde; Müdürlüğün yapmış olduğu inceleme sonucu; "Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin SGK ile sözleşme yapmış olan her eczaneden SGK protokol...


SGK DÖKÜM İPTAL DİLEKÇESİ HAKKINDA

SGK DÖKÜM İPTAL DİLEKÇESİ HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız; Adana SGK SSGM'den Odamıza ulaşan yazı ile döküm iptali dilekçesinin formatının güncellendiği bildirilmiştir. Kuruma teslimi aşağıdaki şekilde olacaktır. Odamız Dosyalar-Dilekçeler bölümünde dilekçe formatı güncellenmiştir. Önemle duyurulur.


SGK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, SGK’dan gelen 30.06.2021 tarihli yazısına istinaden Valiliğimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatlerinin 01.07.2021 Perşembe gününden itibaren 08:30-12:30, 13:00-17:00 arası olacak şekilde belirlenmiştir. Fatura eki reçetelerin ve (Kuruma fax ya da e-mail yoluyla gönd...


06 MAYIS 2021 DE YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

06 MAYIS 2021 DE YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar, 06 Mayıs 2021 de yürürlüğe giren SUT değişikliği ile ilgili olarak; bu tarihten önceki mevzuata uygun ilaç kullanım raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olduğuna dair bir duyuru mevcut değildir. *Not: 27 Mayıs 2021 tarihli SGK'nın "2020/1. ve 2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlar...


SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız; Adana SGK SSGM'den Odamıza ulaşan yazı ile fatura ve eki belgelerin kuruma teslimi aşağıdaki şekilde olacaktır. Önemle duyurulur.


SGK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, SGK’dan gelen 15.04.2021 tarihli yazısında Covid-19 pandemisi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 14.04.2021 tarih 31454 sayılı yazısına istinaden Valiliğimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatlarinin 15.04.2021 Perşembe gününden itibaren 10:00 - ...


SGK’dan gelen “Reçetesiz ilaç Kullanımı Hakkındaki” yazı

SGK’dan gelen “Reçetesiz ilaç Kullanımı Hakkındaki” yazı

Değerli Meslektaşlar, Pandemi nedeniyle bulaşı riskinin azaltılması amacıyla Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Tedavisi ile raporlu kronik hastalık hastalarının eczaneye başvurarak raporlu ilaçların eczaneden reçetesiz temin edilebilmesi sağlanmıştı. SGK tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden hastanın kullanmadığı, hastaların taleb...


SGK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gelen 03.03.2021 tarihli yazıya istinaden Valilik tarafından kamu kurum ve kuruluşların günlük çalışma saatlerinin 02.03.2021 Salı gününden itibaren 08:30-12:30 ; 13:00-17:00 olarak belirlendiğ...


SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız; Adana SGK SSGM'den Odamıza ulaşan yazı ile, fatura ve eki belgelerin kuruma teslimi aşağıdaki şekilde olacaktır. Her grup için ayrı ayrı birer çuval veya zarf dosya içinde şu evraklar bulunmalıdır: Döküm özeti (1 nüsha) Hasta listesi (1 nüsha) Fatura (1 nüsha) Reçeteler Üzer...


SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız; Adana SGK SSGM'den Odamıza ulaşan yazı ile, fatura ve eki belgelerin kuruma teslimi aşağıdaki şekilde olacaktır. Her grup için ayrı ayrı birer çuval veya zarf dosya içinde şu evraklar bulunmalıdır: Döküm özeti (1 nüsha) Hasta listesi (1 nüsha) Fatura (1 nüsha) Reçeteler Üzer...


YURTDIŞI SİGORTALI HAK SAHİPLERİ REÇETELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA

YURTDIŞI SİGORTALI HAK SAHİPLERİ REÇETELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımızı, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gelen yazıda Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin Cimer’e yapmış oldukları şikayet çerçevesinde; Müdürlüğün yapmış olduğu inceleme sonucu; "Yurtdışı sigortalı hak sahiplerinin SGK ile sözleşme yapmış olan her eczaneden SGK protokol&...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA E-ARŞİV FATURA VE E-FATURA KESEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA E-ARŞİV FATURA VE E-FATURA KESEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Değerli Meslektaşlar, SGK Adana SSGM tarafından Odamıza gönderilen yazıda ; E-Fatura ve E-arşiv fatura ile fatura kesen meslektaşlarımızın faturadaki toplam tutar bilgisinin faturaların üzerinde hem rakam ve hem de yazıyla yer alması zorunluluğu bulunmaktadır. Faturaların üzerinde öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde Kur...


SGK MANUEL REÇETE KAREKOD İPTAL DİLEKÇESİ HAKKINDA

SGK MANUEL REÇETE KAREKOD İPTAL DİLEKÇESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar, SGK Manuel Reçete Karekod İptal formu güncellenmiş olup, yeni dilekçe formatı ektedir. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


KESİNTİ İTİRAZ KOMİSYONU İLE İLGİLİ

KESİNTİ İTİRAZ KOMİSYONU İLE İLGİLİ

Değerli Meslektaşlar, Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden gelen yazıda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 12.04.2018 tarih ve 2018/14 nolu genelgesine göre aşağıdaki değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir. 3.4. İTİRAZ SÜRECİ VE İTİRAZ KOMİSYONLARI BAŞLIKLI MADDESİNİN 2 numaralı bendin de ‘’ Eczane, incelenen man...


SGK’dan Odamıza gelen Protokol Maddesi Gereği Eczanelere verilen Uyarı ve Ceza için itiraz dilekçesi Hakkında

SGK’dan Odamıza gelen Protokol Maddesi Gereği Eczanelere verilen Uyarı ve Ceza için itiraz dilekçesi Hakkında

Değerli Meslektaşlar, SGK’dan Odamıza gelen Protokol Maddesi Gereği Eczanelere verilen Uyarı ve Ceza için itiraz dilekçe formatı ile ilgili yazı ektedir. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.