4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


2011 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

                

SAYIN ÜYEMİZ; 

 

Adana Eczacı Odasının 2011 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 16.09.2011 Cuma günü saat 10.00 da Adana Eczacı Odası Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın;

(Asıl Toplantı) 24.09.2011 Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda yapılacaktır.

Adana Eczacı Odası kurullarının seçimi ise Genel Kurulu takip eden 25 Eylül 2011 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Adana Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

  

4.Bölge Adana Eczacı Odası

         Yönetim Kurulu                             

                                   

                                                                                         

      GÜNDEM

 

1.   Açılış

2.   Genel Kurul Divan Seçimi

3.   Saygı Duruşu

4.   Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Sunumu

5.   Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunumu

6.   Denetleme Kurulu Raporu Sunumu

7.   Raporların Görüşülmesi

8.   Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporların Ayrı Ayrı İbrası

9.   2011-2012 Tasarı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması

10. Adayların Belirlenmesi

11. Dilek ve Öneriler

12.Kapanış

13.Seçimler 25.09.2011 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında Adana Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

 

Not: TBMM’ de 23.02.1995’de kabul edilen 4078 nolu Yasa madde 1’e göre “Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.” Katılamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerini Divan Başkanlığı’na veya Adana Eczacı Odasına iletmeleri ve mazeretlerinin kabulü gerekmektedir.