Haber Arama

Sağlık Müdürlüğünden Gelen


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VITASTIQ HAKKINDA

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VITASTIQ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar, Odamıza Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden ilgili Bilimsel Komisyon Raporu doğrultusunda; "Vitastiq" isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılmasının uygun olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Konu ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ BAŞINDA BULUNMAYAN ECZACILAR İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ BAŞINDA BULUNMAYAN ECZACILAR İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen "Görevi Başında Bulunmayan Eczacılar" ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


KAYIP MOR REÇETE NÜSHALARI HAKKINDA

KAYIP MOR REÇETE NÜSHALARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen "KAYIP MOR REÇETE NÜSHALARI" ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GERİ ÇEKME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GERİ ÇEKME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen "GERİ ÇEKME İŞLEMLERİ" ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ECZANE DIŞINDA RUHSATSIZ DEPOLAMA ALANINDA MUHAFAZA EDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ECZANE DIŞINDA RUHSATSIZ DEPOLAMA ALANINDA MUHAFAZA EDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen "Eczane Dışında Ruhsatsız Depolama Alanında Muhafaza Edilen İlaçlar" ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN VEDOLİZUMAB GÜVENLİK İZLEM FORMU VE VEDOLİZUMAB HASTA ONAY FORMU HK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN VEDOLİZUMAB GÜVENLİK İZLEM FORMU VE VEDOLİZUMAB HASTA ONAY FORMU  HK.

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen VEDOLİZUMAB hakkındaki yazı ekte sunulmuştur. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN "ECZANEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR" İLE İLGİLİ YAZISI HK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen Güncellenmiş,Eczanede Bulundurulması Zorunlu İlaçlar listesi aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN RENKLİ REÇETE SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZISI HK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN RENKLİ REÇETE SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZISI HK.

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen "Renkli Reçete Sistemi" ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ECZANE DIŞINDA RUHSATSIZ DEPOLAMA ALANINDA MUHAFAZA EDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ECZANE DIŞINDA RUHSATSIZ DEPOLAMA ALANINDA MUHAFAZA EDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAZISI HAK.

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen "Eczane Dışında Ruhsatsız Depolama Alanında Muhafaza Edilen İlaçlar" ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


KAYIP KIRMIZI REÇETE NÜSHASI HAKKINDA

KAYIP KIRMIZI REÇETE NÜSHASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen 03.02.2017 Tarih ve E 174 sayılı yazı aşağıdaki gibidir;


KAYIP YEŞİL REÇETELER HAKKINDA

KAYIP YEŞİL REÇETELER HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen " KAYIP YEŞİL REÇETELER" hakkındaki yazılar aşağıdaki gibidir.


ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ KAYIP RUHSAT HAKKINDA

ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ KAYIP RUHSAT HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü’nden "ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ KAYIP RUHSAT ” ile ilgili gelen yazı aşağıdaki gibidir. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


KAYIP KIRMIZI REÇETELER HAKKINDA

KAYIP KIRMIZI REÇETELER HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen 01.12.2016 tarih ve 592 sayılı yazı aşağıdaki gibidir;


ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HK YAZI

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HK YAZI

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda; Eczacıların bildirimlerini, Rehberlerde belirtilen esaslar doğrultusunda 30 Kasım 2016 tarihine kadar tamamlamaları gerekmekte olup 30 Kasım 2016 tarihinden sonra Müdürlüğümüzce yapılacak rutin ve rutin dışı eczane denetimlerinde uyuşturucu, psikotrop, kontrole...


SAHTE KIRMIZI REÇETELER HAKKINDA

SAHTE KIRMIZI REÇETELER HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen "SAHTE KIRMIZI REÇETELER" hakkında gelen yazı ektedir.


KAYIP YEŞİL REÇETELER HAKKINDA

KAYIP YEŞİL REÇETELER HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen " KAYIP REÇETELER" hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.


KAYIP HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ HAKKINDA

KAYIP HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazı ile;