Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


BEDELİ ÖDENMEYECEK OLAN İLAÇ LİSTESİ

BEDELİ ÖDENMEYECEK OLAN İLAÇ LİSTESİ

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Reçete Bedeli Ödenmeyecek Olan Ilaç Listesi ekteki dosyada yer almaktadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


INFLIXIMAB, ADALIMUNAB, ETANERCEPT HAKKINDA GENELGE

INFLIXIMAB, ADALIMUNAB, ETANERCEPT HAKKINDA GENELGE

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden 07/10/2005 tarih ve 34.A.00.010526 sayı ile gelen yazıda, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2005 tarih 049105 sayılı yazısı ile Birliğimize gönderilen ve 07.10.2005 tarihinde Birliğimize ulaşan "TNF-a Blokerleri (infliximab, adalimumab, etanercept)" hakkındaki 30.09.2005 tarih ...


EK 2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI

EK 2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI

Odamıza Türk Eczacıları Birliğinden 04.10.2005 ve 34.A.00.10439 nolu sayı ile gelen yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.10.2005 tarih 20257 sayılı Genelge ile, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların g...


AVEA VPN ABONESİ OLAN ÜYELERİMİZ HAKKINDA

AVEA VPN ABONESİ OLAN ÜYELERİMİZ HAKKINDA

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 34.A.00.10440 sayılı yazı ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Satış Direktörlüğü tarafından gönderilen 26.09.2005 tarih 10800-1922 sayılı yazı ile, kuruluş ile Birliğimiz arasında 21.10.2003 tarihinde imzalanan VPN protokolünün EK-3 1.Maddesi gereğince, üyelerimiz için geçerli olan tarifede yapı...


SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SSK'DAN DEVREDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ GENELGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN  SSK'DAN DEVREDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ GENELGESİ

Türk Eczacıları Birliğin'den Odamıza gelen 03/10/2005 tarih ve 34.A.00.10430 sayılı yazı aşağıdadır: T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 30.09.2005 tarih 2005/148 sayılı GENELGE ile, Sağlık Birimlerinin Bakanlığa devri sonrasında SSK Hastaneleri ve SSK'ya bağlı diğer sağlık birimlerinin uhdesinde olu...


CAMPTO 40 MG/2 ML IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA

CAMPTO 40 MG/2 ML IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA

Odamıza 04/10/2005 tarihinde Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 34.A.00.010460 sayılı yazı ile; T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden gelen 29.09.2005 tarih 20065 sayılı yazıda; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2005 tarih 46608 sayılı yazısına istinaden, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.'nin...


01 EKİM 2005 TARİHLİ GÜNCEL İLAÇ FİYATLARI

01 EKİM 2005 TARİHLİ GÜNCEL İLAÇ FİYATLARI

01/10/2005 tarihli değişen ilaç fiyatları aşağıdaki dosyada yer almaktadır.


REXAPİN PREPARATI HAKKINDA

REXAPİN PREPARATI HAKKINDA

20.09.05-T. C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.07.05 tarih ve 14802 sayılı yazısı ile, Bakanlığa 18.07.05 tarihinde tebliğ edilen İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinin 08.07.05 tarih 2004/786 esas sayılı tespit dosyası üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararı gereği dava konusu Rexapin adlı ilacın A08945 ...


ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA

ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA

20.09.05- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından TEB'e gönderilen 02.09.05 tarih B.07.I.EMS.0.16.10.01/51235 sayılı yazı ile 09.02.05 tarih ve 25722 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 12.7.16 Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları başlıkl...


BAĞ-KUR'DAN SALOFALK 250 MG 100 TABLET HAKKINDA

BAĞ-KUR'DAN SALOFALK 250 MG 100 TABLET HAKKINDA

19/09/2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 02.09.2005 tarih 3472 sayılı yazıda; Ali Raif İlaç Sanayi tarafından üretilen "Salofalk 250 mg 100 Tablet" adlı ürünün SSK için üretimi yapılan ve aşağıda bildirilen seri numaralı ol...


İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

19/09/2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:16) (Tedavi Yardımı) başlıklı Tebliğ ile, Talimatın 12.7.13 İnterferon Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün "Kronik hepatit tedavisinde interferonların, bir tıp fakültesi veya eği...


05/09/2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜNCELLENEN İLAÇ FİYATLARI

05/09/2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜNCELLENEN İLAÇ FİYATLARI

05/09/2005 tarihinden itibaren geçerli ilaç fiyat listesi aşağıdaki ek dosyada yer almaktadır.


BAĞ-KUR DAN 15.09.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ UYGULAMALAR

BAĞ-KUR DAN 15.09.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ UYGULAMALAR

15.09.2005 ÖNEMLI! IVEDI! BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETIM KURULU BASKANLIGINA Bag-Kur Genel Müdürlügü Saglik Isleri Daire Baskanligi tarafindan Il Müdürlüklerine gönderilen 15.09.2005 tarih 3583 sayili yazi ile, kurumun a) 13.04.2005 tarih 1737-55936 sayili b) 10.06.2005 tarih ve 2185-85744 sayili, c) 27.06.2005 tarih ve 2366-92136...


VERMİDON-K TABLET VE CALCIUM-SANDOZ VİTAMİN C TABLET

VERMİDON-K TABLET VE CALCIUM-SANDOZ VİTAMİN C TABLET

14.09.2005-TEB Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ekinde yer alan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile; İlsan İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan "VERMIDON-K Tablet" (10 mg kodein fosfat) adlı ilacın, kontrole tabi madde içermesi nedeniyle, kontrollü tüketiminin s...


THALİDOMİDE PHARMİON İSİMLİ PREPARAT

THALİDOMİDE PHARMİON İSİMLİ PREPARAT

14.09.05- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen yazıya ilşikin olarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazılarda, Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "THALİDOMİDE PHARMİON" i...


ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMESİ

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMESİ

Türk Eczacılar Birliği ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı arasında 11.08.05 tarihinde protokol imzalandığı ve Anadolu Sigorta için bastırılan sözleşme formlarının hangi şartlarda üyelerimiz tarafından temin edileceği daha önce duyurulmuştu. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı ile ...


EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI

EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI

09.09.2005-Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı aşağıdadır. Türk Eczacıları Birliğ Merkez Heyeti olarak, Diyarbakır, Antalya ve Kars'tan sonra EĞİTİME %100 DESTEK KAMPANYASI çerçevesinde, Van ili Merkez Esenler Mahallesinde yeni bir Eczacılar İlköğtim Okulu yapımı çalışmalarını sürdürmekteyiz. Okur yazar oranı bakımından 81 il içinde 78. s...


YEŞİL KART ÖDEMELERİ HAKKINDA

YEŞİL KART ÖDEMELERİ HAKKINDA

09.09.2005-TEB T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 28.07.2005 tarihinde başvuruda bulunarak, gerek reçetelerin incelenmemesi gerekse ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek serbest eczanelere yeşil kart fatura bedellerinin ödenmediği bildirilmiş ve üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması talep edilmiştir....


01/09/2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT LİSTESİ

01/09/2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT LİSTESİ

01/09/2005 tarihinden itibaren geçerli fiyat listesi aşağıdaki dosyada yer almaktadır.


SSK'DAN "ASİSTAN HEKİMLER TARAFINDAN REÇETE YAZIMI" HAKKINDA

SSK'DAN

05/09/2005 T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17.03.2005 tarih 27160 sayılı Genel Yazı ile, "Uzmanlık belgesi almak üzere eğitim görmekte olan asistanların gözetim altında poliklinik hizmeti yapmaları gerektiği açık olup, poliklinik hizmetlerinin sunumunda sorumluluğun, gözetim yapma konusu...