Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


“TEMEL İLKYARDIM” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

“TEMEL İLKYARDIM” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Değerli Meslektaşlarımız,TEB Eczacılık Akademisi tarafından odamıza gönderilen “Temel İlkyardım” Meslek İçi Eğitim Programı hakkındaki duyuru aşağıdaki gibidir;BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 25 – 26 Ekim 2008 tarihlerinde “Temel İlkyardım” Meslek ...


ECZANE ÇALIŞANLARININ DERS KİTAPLARI HAKKINDA

ECZANE ÇALIŞANLARININ DERS KİTAPLARI HAKKINDA

Bölgemizde eğitim alan eczane çalışanları ders kitaplarını (6’lı set halinde ) alabilmeleri için, ücretlerini İş Bankası Farabi Şubesi ANKARA Şube Kodu : 4240 Hesap no :0337883 EGAŞ hesabına 20 YTL ( yirmiyenitürklirası)’yi yatırıp, Dekont fotokopilerini (EGAŞ’a) aşağıda belirtilen faks numarasına göndermeleri yeterlidir. Ders kitapları Odamıza to...


2008 YILI SUT HÜKÜMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA

2008 YILI SUT HÜKÜMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile,Bilindiği gibi, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 29.09.2008 tarih 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01 Ekim 2008 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2008 Yılı SUT Hükümleri ile ilgili olarak, dikkat edilmesi g...


YEŞİL KART SAHİBİ HASTALARA AİT REÇETELERDE KATILIM PAYI HESAPLANMASI

YEŞİL KART SAHİBİ HASTALARA AİT REÇETELERDE KATILIM PAYI HESAPLANMASI

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin web sitesinde yayımlanan yazı ile,Yeşil Kart sahibi hastalar için katılım payları provizyon sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle hesaplanamamaktadır. Bu süreçte üyelerimiz açısından mağduriyet yaşanmaması amacıyla Yeşil Kart sahibi hastalara ait reçetelerde katılım payının, %20 oranında m...


2008 YILI SGK SUT EKLERİ İLE 2007 YILI SGK SUT EKLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

2008 YILI SGK SUT EKLERİ İLE 2007 YILI SGK SUT EKLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile;İlaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak, 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin ekler ile 2007 Yılı SGK Tebliği ekleri arasındaki farklılıklar, ektedir. Düzenlemeler, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. Ek-1 Word


2008 YILI SGK SUT İLE 2007 YILI SGK SUT ARASINDAKİ FARKLAR (METİN ÜZERİNDE)

2008 YILI SGK SUT İLE 2007 YILI SGK SUT ARASINDAKİ FARKLAR (METİN ÜZERİNDE)

Değerli Meslektaşlarımız;Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile;29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin, 2007 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile olan farklılıkları, 2008 Tebliğ metni üzerinde sarı renk ile işaretlenmiş olarak ekli dosyada yer almaktadır. 200...


2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29.09.2008 TARİH 27012 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLAND...

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29.09.2008 TARİH 27012 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile,2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.09.2008 tarih 27012 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğin EK-8/A Listesi 01.01.2009 tarihinde, diğer hükümleri ise 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebli...


5510 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ HAKKINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER

5510 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ HAKKINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile,28.09.2008 tarih 27011 sayılı Resmi Gazete’de, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun çeşitli maddeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen Tebliğler yayımlanmıştır. İlgili Tebliğlerin yürürlük tarihi 01.10.2008 olarak belirlenmiş olup...


2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKARILAN PROTOKOL HAKKINDA

2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKARILAN PROTOKOL HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen yazı ile;BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe giren “2008 Yılı SGK Protokolü”nde yapılan değişiklikler nedeniyle hazırlanan “2008 Yılı SGK Protokolüne Ek Protokol” 10/09/20...


01.01.2009 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMASININ KAPSAMI HAKKINDA DUYURU

01.01.2009 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMASININ KAPSAMI HAKKINDA DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile;BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAT.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 17.09.2008 tarih 057715 sayılı yazı ile, İlaç Takip Sisteminde serumlar ve radyofarmasötik ürünlerin durumları incelenerek g...


REÇETE ARKASI ÇIKTISININ YENİLENMESİNE GEREK YOKTUR.

REÇETE ARKASI ÇIKTISININ YENİLENMESİNE GEREK YOKTUR.

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza Gelen Yazı İle,Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında 12.09.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.09.2008 tarihinden itibaren provizyon sistemine kaydedilen reçetelerin, düzelt-kaydet butonu kullanılarak düzeltilmeleri ve provizyon sisteminden yeni tutarları gösterir r...


2008 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA (İlave yapılmıştır.)

2008 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA (İlave yapılmıştır.)

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza Gelen yazı ile,BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği gibi, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren Konsolide Bütçeye tabi kurumlar ile Yeşil Kart reçeteleri de SGK kapsamına gireceğinden, tüm kurum sözleşmelerinin bedellerinin tek bir kalem halinde belirlenmesi uygun görülmü...


EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 YE KADAR TAMAMLANMASI GERE...

EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 YE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile;EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 YE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ek protokol gereğince Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafınd...


ECZANELERDE YAPILAN DOLANDIRICILIK HAKKINDA

ECZANELERDE YAPILAN DOLANDIRICILIK HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen, Eczanelerde Yapılan Dolandırıcılıkla ilgili yazı aşağıdaki gibidir;


MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen "Maliye Bakanlığı'nın İlaç Iskonto Oranları Konulu Genelgesi" aşağıdaki gibidir;BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.09.2008 tarih, 13993 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedi...


SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI

SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile;SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI Mamak SGK Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bulunduğu bölgede yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı güç kaynaklarında oluşan teknik arıza nedeniyle, provizyon sisteminin 3 gün süreyle çalışmamasında...


01-09-2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ISKONTO ORANLARI İÇİN REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

01-09-2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ISKONTO ORANLARI İÇİN REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan "01-09-2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Iskonto Oranları İçin Reçete Düzeltme İşlemi" hakkındaki duyuru aşağıdaki gibidir: Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminde, Birliğimiz ile Kurum arasında imzalanan 2008 yılı Protokolüne Ek Protokol ile 01.09.2008 tarihinden iti...


NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen “Normal Reçete ile Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar" hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir:BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.09.2008 tarih, 056098 sayılı yazı ile “Normal Reçete ile Verilecek Ko...


SGK PROVİZYON SİSTEMİ VE DÜZELT-KAYDET İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME(EKLEME YAPILDI)

SGK PROVİZYON SİSTEMİ VE DÜZELT-KAYDET İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME(EKLEME YAPILDI)

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin Web sitesinde yayımlanan yazı ile,Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi eczane arayüzünde bu sabah itibariyle yaşanan, sistemin hasılat bilgisi istemesiyle ilgili aksaklık düzeltilmiş olup; Kurumla anlaşmalı eczanelerin 2007 hasılat bilgileri üzerinden, 01.09.2008 tarihi itibariyle geçerli ola...


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ISKONTO ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ISKONTO ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız,Türk Eczacıları Birliği'nin web sitesinde yayımlanan "Milli Savunma Bak. Iskonto Oranları" hakkında duyurusu aşağıdaki gibidir;BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak ıskonto oranlarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafınd...