Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


SSK OTOKOPİLİ REÇETELER HAKKINDA

SSK OTOKOPİLİ REÇETELER HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 17/05/2006 tarih ve 2679 sayılı yazı ile; T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.05.2006 tarih 28659 sayılı "Otokopili Reçeteler" konulu Genel Yazı ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin ...


2006 YILI BAĞ-KUR EK PROTOKOLÜ HAKKINDA

2006 YILI BAĞ-KUR EK PROTOKOLÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 17/05/2006 tarih ve 2678 nolu yazı ile,Bilindiği üzere, 2006 Yılı Bağ-Kur protokolü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında 30.12.2005 tarihinde imzalanmıştır. 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve eki protokol hükümleri ile uygulamalarda mey...


MACRODEX %6 İzotonik Sodyum Klorur Solüsyonu (PVC Plastik Torba, 500 ml) adlı ilacın yeniden düzenlenmiş olan prospektüs...

MACRODEX %6 İzotonik Sodyum Klorur Solüsyonu (PVC Plastik Torba, 500 ml) adlı ilacın yeniden düzenlenmiş olan prospektüs örneği

Odamıza TEB'den gelen 09/05/2006 tarih 2482 no'lu yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 26.04.2006 tarih 7084 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2006 tarih 019952 sayılı yazısı gereğince, "MACRODEX %6 İzotonik Sodyum Klorur Solüsyonu (PVC Plastik...


BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN YAZISI

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN  YAZISI

ODAMIZA TEB'DEN GELEN YAZI İLE;15.05.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK UYGULAMALARLA İLGİLİ OLARAK BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN 11.05.2006 TARİH 80072 SAYILI YAZISI EKTE YER ALMAKTADIR.


EMEKLİ SANDIĞI DUYURUSU HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI DUYURUSU HAKKINDA

Emekli Sandığı Provizyon Sisteminde çıkan Eczane Bilgi Formu ile ilgili mesajla ilgili olarak;Adana Eczacı Odası'na eczane bilgi formlarını teslim eden meslektaşlarımızın, formları tekrar Bölge Müdürlüğüne fakslamalarına gerek yoktur.Ancak Emekli Sandığı sistemine bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Bilgilerin girilmesi için Emekli Sandığı web ana ...


YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

Odamıza TEB'den gelen 27/04/2006 tarih ve 2276-2277 no'lu yazılar ile;T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 24.04.2006 tarihli yazılar ile,T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince yeniden düzenlenmiş olan prospektüs örnekleri veya endikasyon ilavesi/değişik...


TİROZİNEMİ TİP 1 HASTALIĞINDA KULLANILAN NTBC ADLI İLAÇ HAKKINDA

TİROZİNEMİ TİP 1 HASTALIĞINDA KULLANILAN NTBC ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 27/04/2006 tarih ve 2278 no'lu yazı ile; T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 20.04.2006 tarih 6530 sayılı yazı ile; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2006 tarih 018460 sayılı yazısı gereğince, Tirozinemi tip 1 hastalığında NTBC adlı ilacın kullan...


NEVAKSON IV 1 g ENJEKTABL TOZ ADLI PREPARAT HAKKINDA

NEVAKSON IV 1 g ENJEKTABL TOZ ADLI PREPARAT HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 04/05/2006 tarih ve 2421 no'lu yazı ile,T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 28.04.2006 tarih 022814 sayılı yazı ile Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. adına ruhsatlı olan Nevakson IV 1 g Enjektabl Toz adlı preparatın 5M11D (12.02.2005-12.02.2007) seri numaralısında yapılan kontroller...


15/12/2005-29/04/2006 TEBLİĞ FARKLAR

15/12/2005-29/04/2006 TEBLİĞ FARKLAR

29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıra No: 6 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin - İlaç yazılım kuralları, - eşdeğer ilaç uygulaması ve - eczacı indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri 15/5/2006 tarihinde yürürlüğe girecektir. 29.04.2006 tarihli Tebliğ ile, 15.05.2006 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan...


TEBLİĞ FARKLILIKLARI

TEBLİĞ FARKLILIKLARI

Odamıza TEB'den gelen 02/05/2006 tarih ve 2395 sayılı yazı ile;TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ İLE MEYDANA GELEN UYGULAMA FARKLILIKLARINI AŞAĞIDAKİ BULABİLİRSİNİZ;Tebliğde yeni ifadeler MAVİ karakter, çıkan ifadeler ise KIRMIZI karakter ile belirtilmiştir. BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 15.1...


KAMU KURUM REÇETELERİ HAKKINDA

KAMU KURUM REÇETELERİ HAKKINDA

Odamıza Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden gelen yazı aşağıda yer almaktadır;T.C. ADANA VALİLİĞİ Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Sayı :B.07.4.DEF.0.01.05/ 1228 Konu:İlaç Ödemesi Aksaklıkları İLGİ: a) 07.04.2005 tarih ve 1064 sayılı yazı. b) 24. 11 .2005 tarih ve 4453 sayılı yazı. İlaçların Eczanelerden temin edilmesi hususlarında takip e...


İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

İyi Eczacılık uygulamaları, Klinik Eczacılık, Farmasötik Bakım Eğitimi 31 Maysı - 5 Haziran 2006 tarihleri arasında TEB Otel ANKARA'da yapılacaktır. Katılım sınırlı sayıda olacaktır.Kayıtlar ve eğitim programı için http://www.eczakademi.org sitesini ziyaret ediniz. 31 Mayıs 2006 Çarşamba 09:00 - 10:10 İyi Eczacılık Uygulamaları Yrd....


ENFEKSİYON HASTALILARI EĞİTİMİ

ENFEKSİYON HASTALILARI EĞİTİMİ

TEB Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenecek olan Enfeksiyon Eğitimi 2 - 4 Haziran 2006 tarihleri arasında TEB Otel ANKARA'da yapılacaktır.Katılım sınırlı sayıda olacaktır.Kayıtlar ve eğitim programı için http://www.eczakademi.org sitesini ziyaret ediniz. Eğitim Programı aşağıdadır; Türk Eczacıları Birliği Eczacılık AkademisiKlinik Ecza...


ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GABAPENTİN HAKKINDA

ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GABAPENTİN HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;Geri ödeme kurumları arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla 15.12.2005 tarih 26024 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 18 Nolu Tedavi Yardımı Tebliği, kurumlar tarafından 20.12.2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında çeşitli farklılıkların söz konusu olduğuna dair Birli...


EŞDEĞER İLAÇLARDA UYGULANAN %30 MARJ %22 OLARAK DEĞİŞTİ...

EŞDEĞER İLAÇLARDA UYGULANAN %30 MARJ %22 OLARAK DEĞİŞTİ...

Odamıza TEB'den gelen 27.04.2006 tarih ve 2275 no'lu yazı aşağıdaki gibidir.BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAİlgi: 07.04.2006 tarih 35.A.00.001986 sayılı yazımızİlgi yazımız ile, 09 Şubat 2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 14.2 Maddesi gereğince, Talim...


ECZANE BİLGİ FORMU ONAYI 15.05.2006 TARİHİNE ERTELENDİ

ECZANE BİLGİ FORMU ONAYI 15.05.2006 TARİHİNE ERTELENDİ

Odamıza TEB’ den gelen 26.04.2006 tarih ve 2270 no’ lu yazı ile; Bilindiği gibi, 2006 Yılı Maliye Protokolü Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girecektir. Birliğimiz tarafından yapılan b...


KIRMIZI-YEŞİL REÇETELERİN SÜRESİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMEMESİ

KIRMIZI-YEŞİL REÇETELERİN SÜRESİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMEMESİ

Odamıza Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden 05/04/2006 ve 09184 sayılı yazı ile gelen Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün "İdari Tedbir Hakkında" konulu 09/03/2006 tarih ve 012296 sayılı yazısında;"kırmızı ve yeşil reçetelerle ilgili cetvellerin süresinde Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmemesi ve yapılan uyanlara rağmen aynı fiillerin t...


2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜNÜN X.İHTİLAF BAŞLIKLI BÖLÜMÜ HAKKINDA

2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜNÜN X.İHTİLAF BAŞLIKLI BÖLÜMÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 17/04/2006 tarihli ve 2125 no'lu yazı ile; Türk Eczacıları Birliği ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında 30.12.2005 tarihinde imzalanan 2006 yılı Bağ-Kur protokolünün X.İhtilaf başlıklı bölümü "Bu protokolün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde, eczanenin bulunduğu il merkezindeki mahkemeler ve icra müdürlükl...


BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI KONUSUNDA TEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI KONUSUNDA TEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Odamıza TEB'den gelen 20/04/2006 tarih ve 2240 sayılı yazı ile;Geri ödeme kurumlan arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla 15.12.2005 tarih 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Nolu Tedavi Yardımı Tebliği, kurumlar tarafından 20.12.2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında çeşitli farklılıkları...


TAXOTERE İSİMLİ PREPARAT HAKKINDA

TAXOTERE İSİMLİ PREPARAT HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/04/2006 tarih ve 2121 no'lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 23.03.2006 tarih 1345 sayılı yazı ile "Taxotere 20 mg-80 mg IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon" isimli preparatın mevcut onaylı endikasyonlarına "TAXOTERE (docetaxel) lokal ileri, rek...