Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


EK-2/D' DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

EK-2/D' DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 21/07/2006 tareih ve 3926 sayılı yazı ile Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir. T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Yazısı ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi ektedir.Meslektaşlarımıza duyurulur.


KARUM 75 MG FİLM TABLET-GERİ ÇEKME

KARUM 75 MG FİLM TABLET-GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen 12/07/2006 tarih ve 3818 sayılı yazı ile;T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 12.07.2006 tarih 035792 sayılı yazıda Sanovel İlaç San. A.Ş. adına ruhsatlı olan Karum 75 mg Film Tablet adlı preparatın biyoeşdeğerlik çalışmalarını yapan Kanada merkezli Anapharm’ın bu etkin maddenin bi...


TRAMADOL 100 ID TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA

TRAMADOL 100 ID TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 11/07/2006 tarih ve 3773 sayılı yazı ile;T.C.Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü' nün Birliğimize gönderdiği 03.07.2006 tarih 034102 sayılı yazı ile, formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Yeşil Reçete ile verilecek ilaçlar kapsamına alınmış olan "TRAMADOL 100 ID Tablet"e ait 30.06.2006 tarih ve 033655 (2006...


AXID 300 mg KAPSÜL 2. SINIF GERİ ÇEKME

AXID 300 mg KAPSÜL 2. SINIF GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen 11/07/2006 tarih ve 3769 sayılı yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 03/07/2006 tarih ve 034049 sayılı "AXID 300 mg Kapsül preparatın 5020588 (02.2005-02.2007) ve 5020862(02.2005-02.2007) seri numaralılarında uygulanacak olan 2. sınıf geri çekme işlemi" ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir.


FERRUM HAUSMANN ŞURUP ADLI İLACIN RUHSATNAMESİNİN İPTALİ HAKKINDA

FERRUM HAUSMANN ŞURUP ADLI İLACIN RUHSATNAMESİNİN İPTALİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06/07/2006 tarih ve 3735 sayılı yazı ile Fıratlar İthalat ve İhracat Ltd. Şti.'nin 27.12.1972 tarih ve 111/43 sayı ile imal ruhsatına sahip olduğu "Ferrum Hausmann Şurup" isimli preparatın iptal edilen ruhsatnamesi aşağıdaki gibidir.


2006 YILI TBMM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

2006 YILI TBMM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında "Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" uyarınca hak sahiplerinin eczanelerden temin edecekleri ilaçların temin esasları ile ilgili olarak 2006 Protokolü imzala...


İLAÇ KULLANIMI VE KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

İLAÇ KULLANIMI VE KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06/07/2006 tarih ve 3711 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "İlaç Kullanımı ve Katılım Payından Muaf İlaç Raporları" konulu yazısı aşağıdaki gibidir.


SÜRSARJ UYGULAMASI HAKKINDA

SÜRSARJ UYGULAMASI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06/07/2006 tarih ve 3712 sayılı yazı ile;BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,Birliğimize gerek meslektaşlarımız gerekse Odalar tarafından yapılan geri bildirimler sonucunda, değişen ilaç fiyatları ile ilgili olarak sürşarj etiketi uygulamasına ilişkin tereddüt yaşandığı tespit edilmiştir.Konu ile ilgili Maliye Bakan...


BAĞ-KUR EK PROTOKOL EKİ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

BAĞ-KUR EK PROTOKOL EKİ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 30/06/2006 tarih ve 3643 sayılı yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında, 30.12.2005 tarihinde imzalanan 2006 Yılı Protokolünün bazı hükümlerinde yapılan değişiklikler gereği 16.05.2006 tarihinde Ek Protokol imzalanmıştır. Söz konusu Ek Protokolün “Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar” başlık...


SSK-2006 YILI SÖZLEŞME REVİZYONU

SSK-2006 YILI SÖZLEŞME REVİZYONU

Odamıza TEB'den gelen 03/07/2006 tarih ve 3649 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Başkanlığı(Devredilen) Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü'nün " 2006 yılı Tip Sözleşmesi ve Eki Protokol revizyonu" konulu yazısı aşağıdaki gibidir.


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SIRA NO:8

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SIRA NO:8

Odamıza TEB'den gelen 03/07/2006 tarih ve 3651 sayılı yazı ile;Bilindiği gibi, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından, 01.07.2006 tarih 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8) ile sağlık harcamalarına yö...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ 22.06.2006 TARİHLİ YAZISI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ 22.06.2006 TARİHLİ YAZISI

Odamıza TEB'den gelen 03/07/2006 tarih ve 3652 sayılı yazı ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğı' nın 22/06/2006 tarihli " İlaç Yazılım Kuralları" konulu yazısı aşağıdadır.


ECZANE DENETİMLERİ HAKKINDA

ECZANE DENETİMLERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 20/06/2006 tarih ve 3336 sayılı "Eczane Denetimleri" hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.


TEBOKAN, GİNGOBİL VE TANAKAN HAKKINDA

TEBOKAN, GİNGOBİL VE TANAKAN HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/06/2006 tarih ve 3628 sayılı Gingko biloba içeren TEBOKAN, GİNGOBİL ve TANAKAN isimli müstahzarlarla ilgili yazı aşağıdaki gibidir.


BOTULİSMUS TOKSİNİ TİP A'NIN KULLANIMI HAKKINDA

BOTULİSMUS TOKSİNİ TİP A'NIN KULLANIMI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/06/2006 tarih ve 3646 no'lu yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 26.06.2006 tarih, 11599 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 23.05.2006 tarih, 027274 sayılı yazısı gereğince 29 Nisan 2006 tarihinde 26153 sayılı Resmi Gazete’de ...


SSK KESİNTİLERİ HAKKINDA

SSK KESİNTİLERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/06/2006 tarih ve 3629 no'lu yazı ile;BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşmalı bulunan üyelerimizin, kurum reçete kontrol üniteleri tarafından yapılan kesintiler ile ilgili şikayetler, Eczacı Odaları aracılığıyla ve üyelerimizin doğrudan başvuraları ile Birliğimize ulaşmaktadır.Söz...


MSB - 2006 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINA GETİRİLEN AÇIKLIK

MSB - 2006 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINA GETİRİLEN AÇIKLIK

Odamıza TEB'den gelen 26/06/2006 tarih ve 3499 no'lu yazı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın 2006 Yılı Protokol ve 6 sıra nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği uygulamalarına açıklık getiren yazısı aşağıdaki gibidir.


SSK-İLGİLİ TEK UZMAN HEKİM RAPORLARI HAKKINDA

SSK-İLGİLİ TEK UZMAN HEKİM RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 28/06/2006 tarih ve 3543 sayılı yazısı ile SSK duyurusu aşağıdaki gibidir.Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


PİNGEL TABLET ADLI İLACIN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

PİNGEL TABLET ADLI İLACIN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 27/06/2006 tarih ve 3521 no’lu yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 26.06.2006 tarih 032968 sayılı yazıda Eczacıbaşı İlaç San. Ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan Pingel 75 mg Film Tablet adlı preparatın biyoeşdeğerlik çalışmalarım yapan Kanada merkezli Anapharm'ın bu et...


TAXOTER ADLI İLACIN YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEĞİ

TAXOTER ADLI İLACIN YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEĞİ

Odamıza TEB'den gelen " Taxoter 20,80 mg IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon" isimli ilaç hakkındaki yazı aşağıdadır.